Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk

Plinius
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten.  Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk
Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2020, 103 blz., EUR 12,50
ISBN: 9789025312015

Brieven: we kunnen het ons in deze digitale maatschappij moeilijk voorstellen, maar er was een tijd waarin brieven vaak en graag geschreven en gelezen werden. In de Romeinse literatuur is de kampioen brievenschrijven ongetwijfeld Gaius Plinius Caecilius Secundus, beter bekend als Plinius de Jongere. Hij schreef meer dan 250 brieven aan zijn vrienden, familieleden, sociale relaties en zelfs aan de keizer. Plinius redigeerde vervolgens zijn schrijfsels, ordende de brieven in negen boeken en liet ze uitgeven (na zijn dood kwam er nog een tiende boek bij). 
Die hele bundel brieven werd al eerder vertaald door Ton Peeters in 2001, wat een uitgave van meer dan 400 bladzijden opleverde. Vincent Hunink, kampioen vertalen, verblijdde ons de voorbije jaren met kleinere boekjes brieven van Plinius, telkens gebundeld rond één thema. Eerst vertaalde hij in De Vesuvius in vlammen (2016) de twee brieven waarin Plinius op verzoek van de geschiedschrijver Tacitus gedetailleerd verslag deed over de uitbarsting van de Vesuvius. Daarna volgden in Mijn landhuizen (2017) de beschrijvingen van Plinius’ buitenverblijven aan de kust bij Rome en in Umbrië. In Majesteit! (2018) vertaalde Hunink de brieven waarin Plinius als gouverneur van een Romeinse provincie met keizer Trajanus correspondeerde. 
In die mooie reeks verscheen nu Mijn lieve Calpurnia: een vertaling van 24 brieven van Plinius die aan vrouwen gericht zijn of over vrouwen handelen. De brieven worden helder ingeleid door Emily Hemelrijk, een classica gespecialiseerd in genderstudies. 
Een aantal van de geselecteerde brieven zijn gericht aan Calpurnia, Plinius’ eigen vrouw, maar er zijn ook brieven geadresseerd aan de grootvader en tante van Calpurnia. Daarnaast onderhield Plinius via zijn briefwisseling ook zijn vriendschappen met andere vrouwen, dochters, weduwen of moeders van overleden vrienden, die hij met advies en steun bijstond. Ten slotte schreef hij ook brieven over vrouwen, vaak familieleden van senatoren, die hij om hun moed, huwelijkstrouw en opofferingsgezindheid bewonderde. 
De vaak korte brieven lezen vlot weg, niet in het minst dankzij de uitstekende vertaling en relevante toelichtingen van Hunink. De geselecteerde brieven vormen een mooi tijdsdocument over de Romeinse vrouw, die in de geschiedenisboeken vaak onderbelicht is. Er komen tal van universele thema’s aan bod: een miskraam, een erfeniskwestie, het onderricht van de kinderen … En het format dat Plinius daarvoor gebruikt blijkt nog steeds te werken: de briefvorm maakt Plinius’ schrijven erg persoonlijk en levendig. Het voelt aan alsof je over de schouder van een Romein mag meelezen. 

[Katrien Vanacker - 14/09/2020]