Een boek is een huis - Hedendaagse Vlaamse boekarchitectuur

Bestel dit nummer
November 2011,  nr.338  | Samengesteld door Patrick Auwelaert

Zonder boeken geen boektypografie, zonder boektypografen geen boeken. Elke uitgever is voor de uitgave van een boek in zijn fonds aangewezen op een boektypograaf, ook wel ‘boekverzorger’, ‘boekontwerper’ of ‘boekarchitect’ genoemd. Deze giet het hem aangereikte materiaal in een vorm die hij het meest in overeenstemming acht met de inhoud van het boek, met dien verstande dat hij van de uitgever vaak beperkingen van budgettaire en druktechnische aard opgelegd krijgt. Het is dan aan de boektypograaf om binnen dat keurslijf met creatieve oplossingen voor de dag te komen die recht doen aan het boek, de auteur en de lezer. Een goede boektypograaf vervult dan ook in hoofdzaak een dienende rol. Vandaar wellicht dat het beroep nog steeds relatief onbekend is bij het grote lezerspubliek. Gelukkig is het tij stilaan aan het keren: ontwerpers als Dooreman krijgen niet alleen een eigen tentoonstelling, maar worden ook beloond met een monografie over hun werk. In Een boek is een huis proberen de auteurs te achterhalen wie de belangrijkste hedendaagse boektypografen zijn en welke opleidingen hiervoor bestaan. Tevens belichten ze de Plantin-Moretusprijzen voor de best verzorgde boeken in Vlaanderen en leiden ze de lezer rond in alle kamers van het wonderlijke huis van het boek.


Overzicht inhoud

Een boek is een huis (Patrick Auwelaert)
'Don’t think black and white, think in colour’ (Patrick Auwelaert)
Boekarchitecten in Vlaanderen (Geert Swaenepoel)
Ontwerpen is een ‘state of mind’ (Geert Swaenepoel)
‘Een goede mise-en-place is het halve werk’ (Patrick Auwelaert)
Vlaanderen beleeft hoogtij van boekarchitectuur (Emmanuel Van Lierde)
‘Eigenlijk ben ik een anachronisme’ (Xavier Roelens)
‘Expert classes’ voor boekarchitecten en andere letter- en beeldwerkers (Patrick Auwelaert)
De Best Vormgegeven Boeken (Emmanuel Van Lierde)
‘Het moet een misverstand geweest zijn’ (Emmanuel Van Lierde)
‘Multum, non multa’ (Jaak Fontier)
Gekafte kunst (Renaat Ramon)
Te gast (Pieter Gaudesaboos)
Transit (Pier Paolo Pasolini)
Poëtisch bericht (Marc Chagall)
Kunstarena
De waarachtige illusie van Jeff Wall (Sabine Alexander)
Opgepast! Wide White Space! Blijf op het voetpad! Avant-garde in Antwerpen rond 1970 (Joris D’Hooghe)
Het Brusselse Muntpunt en het Antwerpse MAS - Gesprek met Sven Grooten van B-architecten (Jan Storms)
‘Won’t somebody please think of the children?’ De opmerkelijke overlevingskansen van kinderen en dieren in populaire films (Jonathan Ramael)
Vingerreizen naar het paradijs - of de hel Over Judith Schalansky’s Atlas der abgelegenen Inseln (Wiete Andrasch)
Bibliotheek

Bestel dit nummer