Kunsttijdschrift Vlaanderen (ISSN 1780-6461) ontstond als een periodieke uitgave voor een eerder kleine, regionale lezerskring in het verzuilde cultuurklimaat van de jaren 1950. Het groeide echter uit tot een volwaardig tijdschrift met een open vizier op kunst en cultuur in en buiten Vlaanderen. Helaas diende het papieren tijdschrift te worden stopgezet na 65 jaar. Omdat de noodzakelijke subsidies uitbleven, kwam er eind 2017 een einde aan de uitgave van themanummers.

Onze visie (tot eind 2017)

Kunsttijdschrift Vlaanderen

* is een tweemaandelijks interdisciplinair cultuurtijdschrift waarin alle cultureel-artistieke sectoren aan bod kunnen komen: beeldende kunsten en literatuur, muziek en film, theater en architectuur, mode en erfgoed, fotografie en dans,... Vooral de kruisbestuivingen tussen kunstdisciplines worden onder de aandacht gebracht. Veelzijdigheid is de sterkte van dit tijdschrift en bepaalt de originele positie ervan in het Vlaamse tijdschriftenlandschap.

* biedt boeiende themanummers, aangevuld met vaste rubrieken over actuele onderwerpen uit de wereld van kunst en cultuur, Nederlandstalige en vertaalde poëzie en een selectie van boek- en cd-besprekingen. Als tijdschrift bevindt het zich ergens tussen dag- en weekbladen en boeken, maar de themanummers hebben ook een aantrekkelijk bijna-boekkarakter. De verzorgd uitgegeven nummers bieden weerwerk aan de vluchtige informatiestroom en zorgen voor meer diepgang en duiding dan de reguliere journalistiek.

* verzorgt voor een breed publiek een wetenschappelijk onderbouwde kijk op de actuele ontwikkelingen, nieuwe tendensen en kwetsbare niches in het kunst- en cultuurlandschap in binnen- en buitenland. Ook traditionele thema’s worden niet geschuwd, tenminste als ze actueel relevant zijn of vanuit een vernieuwende hoek belicht kunnen worden. Met informerende en deskundige, leesbare en toegankelijke bijdragen vervult het tijdschrift een zeldzaam geworden en onmisbare brugfunctie tussen de kunsten, de academische wereld en alle geïnteresseerden in het intellectuele en artistieke leven.

* wil zijn lezers allereerst informeren, maar voedt daarnaast het debat en de reflectie over het kunstenlandschap. Het tijdschrift wil een kritische bijdrage leveren door blinde vlekken in het cultuurlandschap en -beleid aan te stippen, en de evoluties in de kunstscène tegen het licht te houden. Er is ruimte voor diverse opinies en de lezer wordt uitgenodigd de eigen esthetische visie aan te scherpen.

* heeft in het bijzonder oog voor de kunstscène in eigen land en geeft ruimte aan ontluikend talent en kunstenaars uit onze contreien. Het doet dat in de vaste rubrieken zoals Te Gast en Poëtisch bericht, maar vooral in een jaarlijks creatief projectnummer dat carte blanche geeft aan een of meer kunstenaars. Het tijdschrift wordt zo eenmaal per jaar zelf een ruimte voor creatieve vernieuwing.

* besteedt aandacht aan de relatie tussen kunst en cultuur enerzijds en filosofie, spiritualiteit en religie anderzijds. Levensbeschouwing en interculturaliteit zijn niet taboe.

* is het werk van toegewijde vrijwilligers met liefde voor kunst en cultuur maar doet daarnaast een beroep op deskundige binnen- en buitenlandse gastauteurs, die hun inzichten voor het bredere publiek toegankelijk maken zonder aan kwaliteit en expertise in te boeten. Occasionele en structurele samenwerkingsverbanden dragen eveneens bij aan de kwaliteit en de diepgang van de publicaties.

* profileert zich in de digitale wereld vanuit de eigen website (www.kunsttijdschriftvlaanderen.be) en de overkoepelende tijdschriftenwebsite (www.foliotijdschriften.be). Daarnaast is er een Facebookpagina. Die communicatiekanalen versterken de interactie met de abonnees en andere geïnteresseerden. Ze maken het ook mogelijk om tussen de tweemaandelijkse tijdschriftnummers aankondigingen, mededelingen of bijdragen zoals boekrecensies te publiceren. In de mate van het mogelijke tracht de redactie in aansluiting bij de themanummers ook activiteiten te organiseren die een breder publiek voor kunst en cultuur warm kunnen maken.

Onze krachten

DAGELIJKS BESTUUR
Jean Luc Meulemeester (voorzitter), Emmanuel Van Lierde (hoofdredacteur), Geert Swaenepoel (redactiesecretaris), Ann Augustyn en Willy D'heedene (bestuurssecretaris) en Paul Berwouts (penningmeester).

KERNREDACTIE
Naast de leden van de Raad van Bestuur ook Sabine Alexander, Ria De Schepper, Kevin D’heedene, Rebecca Diependaele, Marc Dubois, Steven Humblet, Robert Nouwen, Virginie Platteau, Hilde Van Canneyt, Stefan Vancraeynest, Bart Vandenabeele, Stefan Van den Bossche, Herlinda Vekemans en Nicolas Verscheure.

BUITENLANDSE CORRESPONDENTEN
Dorian Cumps (FR), Johan de Boose (Oost-Europa), Allard van Gent (D), H.T.M. van Vliet (NL), Hans Maes en Eleen Deprez (GB).