Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw Henk van der Liet, Aleksandra Murre, Anne-Maria Pennonen en Nelleke de Vries 27/02/2024
Familielexicon (vert. Jan van der Haar) Natalia Ginzburg 27/02/2024
Het schrijverskasteel. De Neurenbergse processen: ontmoetingen aan de rand van de afgrond Uwe Neumahr 27/02/2024
Hoog geboren, ambitieus en eigenzinnig. Marie Catherine Josephe, gravin van Merode en prinses van Rubempré en Everberg (1743-1794) Freeke De Meyer 27/02/2024
Galg & Rad. Verhalen uit de geschiedenis van de lijfstraffelijke rechtspleging Frans Thuijs 27/02/2024
Italië, de bloeitijd 1250-1500 (vert. Alfons Caris) Indro Montanelli en Roberto Gervaso 27/02/2024
Noch engel, noch beest. Het bittere mensbeeld van Blaise Pascal als pleidooi voor mildheid Hanna Vandenbussche 27/02/2024
Frans Hals Bart Cornelis, Friso Lammertse e.a. 27/02/2024
We moeten het even over Xi hebben. De waarheid over de machtigste leider ter wereld Michael Dillon 27/02/2024
Erfgrond (vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen) Maria Turtschaninoff 20/02/2024
Roelant Savery’s wonderlijke wereld Ariane van Suchtelen 20/02/2024
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. De synthese Aragorn Fuhrmann en Sarah Menu 20/02/2024
Onze koloniale erfenis Wendeline Flores en Wayne Modest 20/02/2024
Brugge. Stad van water. Biografie van een stad Jo Berten 20/02/2024
Tijdlijn van de geschiedenis NN 20/02/2024
Breydel. Het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge Lisa Demets 20/02/2024
België. 2000 Jaar geschiedenis Guy Vanthemsche en Roger de Peuter 20/02/2024
Schemering (vert. Manik Sarkar) Philippe Claudel 20/02/2024
Vluchtoord Marseille. De redding van emigranten, 1940-1941 Varian Fry 20/02/2024
Grootse gedachten. Extremen in democratisch Nederland, 1918-2019 Hans Schoots 20/02/2024
12345678910...Laatste

Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw

Henk van der Liet, Aleksandra Murre, Anne-Maria Pennonen en Nelleke de Vries
Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de negentiende eeuw
Waanders, 2024, 160 blz., EUR 27,50
ISBN: 9789462625235

Nog tot 9 juni kan de kunstliefhebber in Rijksmuseum Twenthe in Enschedede tentoonstelling 'Het internationale landschap. Schilderen in de buitenlucht in de 19de eeuw' bezoeken. In die periode exploreren kunstenaars wereldwijd het eigen landschap en proberen dat natuurgetrouw te tonen. Ze willen af van de gekunstelde romantische landschappen; wat ze tekenen en schilderen is herkenbaar voor de toeschouwer. Die evolutie voltrekt zich niet alleen in West-Europa maar ook inde Verenigde Staten, Rusland, Korea, China en Japan. Wereldwijd ontdekken kunstenaars hun eigen landschap, gaan op zoek naar het unieke in hun eigen omgeving en trachten dit op een eigen manier vorm te geven. De plain-air schilderkunst wordt gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw toonaangevend. De tentoonstelling én de bijhorende catalogus tonen de wereldwijde opkomst van kunstenaarskolonies, zoals de School van Barbizon, de Haagse School en de Hudson River School. Kunstenaars ontdekten en exploreerden hun eigen landschap, geïnspireerd door het unieke ervan. In het voormalige Russische keizerrijk trekken kunstenaars van de groep ‘De Zwervers’ door het land en schilderen het eigen bos- en weidelandschap. En ook in Japan trekken kunstenaars erop uit om het eigen landschap te tekenen en te schilderen. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw zijn ook de vrouwelijke landschapsschilders in opkomst. Marie Bilders-van Bosse en Betzy Akersloot-Berg zijn daarvan Nederlandse vertegenwoordigers. In de Verenigde Staten sluiten Susie Barstow en Julie Hart Beers zich aan bij de Hudson River School.
In de tentoonstelling ruim 70 werken van over de hele wereld thematisch samengebracht rond vijf thema’s: Bergen / Bos/ Weide, rivieren, vergezichten / Winter / Zee. Zo zijn  de werken ook in de catalogus gegroepeerd. Het toont duidelijk de overeenkomsten tussen kunstenaars van over de hele wereld. Naast het woord vooraf en een inleidend essay bevat het boek zes bijdragen waarin achtereenvolgens het beloofde landschap, de kunstenaars van de Hudson River School, Finland, het Japanse landschap op papier, vrouwelijke kunstenaars en tenslotte het landschap in de Russische kunst aan bod komen. Voor deze ambitieuze tentoonstelling werkt Rijksmuseum Twenthe samen met het Ateneum Art Museum in Helsinki en het National Museum of Estonia in Tallinn. Daarnaast zijn er bruiklenen uit tal van musea.                                                             
“Het internationale landschap” is een ‘rijk’ boek: rijk door de fraaie weergave van de tentoongestelde werken, maar ook rijk door de bijzonder interessante essays. Het boek wordt afgesloten met een bibliografie die de lezer toelaat zich verder te verdiepen in de materie en door een eindnotenapparaat. 

[Geert Swaenepoel - 27/02/2024]