Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Brieven van Alice Nahon Manu van der Aa (red.) 14/06/2018
Weemoed mijn wereld. Honderd gedichten. Een keuze door Patrick Lateur Anton van Wilderode 30/05/2018
Voor het vergeten Peter Verhelst 30/05/2018
29 dingen en 1 afscheidszang Geert van Istendael 30/05/2018
Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Een geschiedenis van 200 jaar Pieter ter Keurs en Willem Wirtz, red. 30/05/2018
Zeeuwse meesters uit de Gouden eeuw. Een selectie uit de Goedaert collectie Katie Heyning 30/05/2018
De dood van Hitler. Het ware verhaal Jean-Christophe Brisard en Lana Parshina 30/05/2018
Avant-garde in Groningen : de Ploeg 1918-1928 Mariëtta Jansen e.a. (red.) 27/04/2018
The American Dream. Amerikaans realisme (1945-2015) Annemiek Rens, Katharina Henkel, Antje-Britt Mählmann (red.) 27/04/2018
Angel Filip Rogiers 27/04/2018
Rode hongersnood: Stalins oorlog tegen Oekraïne Anne Applebaum 27/04/2018
Gebroken wit. Gedichten Victor Vroomkoning 16/04/2018
Het trouwservies. Gedichten Benno Barnard 16/04/2018
Dryocopus Owen Donkers 16/04/2018
Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit A.M.W. As-Vijvers en A.S. Korteweg (red.) 16/04/2018
Ferdinand Bol en Govert Flinck. Rembrandts meesterleerlingen Nobert Middelkoop (red.) 16/04/2018
Het Strijkkwartet Leo Samama 16/04/2018
Ornament and Identity. Neutelings Riedijk Architects Neutelings Riedijk Architecten 16/04/2018
Het leugenboek. Misvattingen en bedrog in de geschiedenis Ugo Janssens 16/04/2018
Fernand Léger. Schoonheid alom Ariane Coulondre (red.) 09/03/2018
12345678910...Laatste

Brieven van Alice Nahon

Manu van der Aa (red.)
Brieven van Alice Nahon
Eigen beheer, 2018, 240 blz., EUR 22,50

Met het verschijnen in 2008 van Manu van der Aa’s biografie "Ik heb de liefde liefgehad. Het leven van Alice Nahon" werd het klassieke beeld van de vrome, ziekelijke Vlaamse dichteres grondig bijgesteld. Nahon kwam erin naar voor als een vrijgevochten vrouw met een bewogen liefdesleven, die zich als een vis in het water thuis voelde in het literaire en culturele milieu van haar tijd. Tien jaar later verrast haar biograaf de lezer opnieuw met een bundeling van haar brieven. Manu van der Aa verzamelde en annoteerde ongeveer 175 brieven en kaartjes van haar. Brieven van Alice Nahon, zo luidt de sobere titel. De ondertitel ‘mijn ziel ligt overhoop zoals de koffer met niet beantwoorde brieven’ laat vermoeden dat hier een soms getormenteerde maar alleszins levendige vrouw aan het woord komt. De brieven en kaartjes zijn een enkele keer zakelijk, meestal grappig en soms wat vleierig van karakter. Ze zijn gericht aan familie, vrienden en kenissen. Heel wat bekende namen passeren daarbij de revue: Willem Gijsels, Emiel Hullebroeck, Geert Pynenburg, Paul Pée, Emmanuel de Bom, Joris Vriamont, Fernand Berckelaers (Seuphor), August van Cauwelaert, Gerard Walschap en zijn vrouw Matje Theunissen, Lode Baekelmans, Camille Huysmans…  De opsomming van de namen alleen al de breedte van haar netwerk zien. De brieven aan haar vriendin Matje Theunissen en de hartstochtelijke liefdesbrieven aan de Limburgse dichter Jef Leynen hebben op mij het meeste indruk gemaakt. De brieven zijn opgedeeld in vier episodes: jeugdjaren, de zwerfjaren 1923-1927, bibliothecaresse in Mechelen 1927-1930 en laatste jaren 1930-1933. De episodes worden telkens voorafgegaan door een bondige en heldere inleiding. Een overzicht van de gebruikte bronnen, een verantwoording en een register sluiten deze voortreffelijke uitgave af. "Brieven van Alice Nahon" verschijnt in een beperkte oplage van 250 genummerde exemplaren, die uitsluitend bij de uitgever zijn te verkrijgen. De bundel kost € 22,50 exclusief verzendkosten. U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen naar alice.nahon@mail.be Warm aanbevolen!


[Geert Swaenepoel - 14/06/2018]