Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Stemmen uit de stilte. Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn I Vertaalwerkgroep Sint-Adelbertabdij Egmond 29/05/2023
Het ongerijmde leven van Martien Beversluis Lo van Driel 29/05/2023
De aarde volgens W.F. Hermans. De schrijver als geoloog Salomon Kroonenberg 29/05/2023
Het belang van de boerenzwaluw. Over de toekomst van de literaire uitgeverij Mireille Berman (red.) 29/05/2023
Natuur Marieke Lucas Rijneveld (samenst.) 29/05/2023
Israël. De zoektocht naar het beloofde land Coen Verbraak 29/05/2023
Balts Luuk Gruwez 29/05/2023
Leen Sanders. De bokser die levens redde in Auschwitz Erik Brouwer 29/05/2023
Houvast. Identiteit van een christen Jürgen Metepenningen 29/05/2023
Ngando en andere verhalen Paul Lomami Tshibamba 29/05/2023
Vindolanda Adrian Goldsworthy 29/05/2023
De Arabische veroveringen. De verspreiding van de islam en de eerste kalifaten Justin Marozzi 29/05/2023
Het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal Thomas Hertog 29/05/2023
Vergeet je naam. Verhalen van Joodse onderduikkinderen Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis 29/05/2023
De Pool (vert. Peter Bergsma) J.M. Coetzee 29/05/2023
Staan in de wereld van nu. Uitdagingen in een postchristelijke samenleving (vert. Frank Mulder) Jacques Ellul 29/05/2023
Vernietigen. (vert. Martin de Haan) Michel Houellebecq 15/05/2023
Poetins filosoof. Alexander Doegin Victor Kal 15/05/2023
Canon van 700 jaar Joods Nederland Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet 15/05/2023
Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren Frederik Schreuder 15/05/2023
12345678910...Laatste

Stemmen uit de stilte. Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn I

Vertaalwerkgroep Sint-Adelbertabdij Egmond
Stemmen uit de stilte. Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn I
Ta Grammata, 2021, 270 blz., EUR 19,90
ISBN: 9789082735659

Van meer dan honderd woestijnvaders, drie monialen en een grote groep van anonymi zijn zowat twaalfhonderd spreuken, verhalen en dialogen bewaard die in de stijl van parabels met veel vergelijkingen de geestelijke queeste weergeven van monniken en asceten uit de jaren 330 tot 460, grotendeels in Boven-Egypte ten westen van de Nijldelta. Met ‘woestijn’ wordt het overgangsgebied tussen Nijl en de echte woestijn westwaarts bedoeld, een soort hoogland waar ietwat verwijderd van de bewoonde wereld duizenden heremieten een nieuw ideaal beleefden. Na het martelarenideaal uit de eerste eeuwen zochten de woestijnvaders of oudvaders de ascese van het kluizenaarschap op, o.m. in navolging van Antonius, wiens Vita door bisschop Athanasius uit 357 veel bijval kende en de vlucht uit de wereld nog kracht bijzette. Van de “Apophthegmata Patrum” bestaat er een chronologische ordening, maar het is de systematische verzameling die een goed idee geeft van de inhoud. Er zijn eenentwintig thema’s (o.m. innerlijke rust, zelfbeheersing, standvastigheid, gebed, gastvrijheid, nederigheid, liefde), waarvan deze uitgave in een eerste deel tien hoofdstukken in vertaling aanbiedt. De ‘spreuken’ variëren in lengte, van een uiterst korte uitsprak als die van Abba Isaïas: ‘Winst, eer en verkwikking belagen de mens tot zijn dood; hij moet er niet aan toegeven.’ (10.31) tot een verhaal van ruim drie bladzijden over de bekoring van een kluizenaar (5.46). Dat hoofdstuk over ‘beveiliging tegen ontucht’ bestaat overigens niet toevallig grotendeels uit verhalen, stichtelijke maar aardig vertelde anekdotische stukken. De vertaalwerkgroep, waarvan de kern momenteel bestaat uit Hero Hokwerda en br. Thijs Ketelaars, heeft van die vroegchristelijke Griekse (of uit het Koptisch naar het Grieks omgezette) teksten een bijzonder aantrekkelijke versie gebracht. De vertalers deden er goed mee in dialogen en verhalen de leesbaarheid van de brontekst te verhogen door gebruik van alinea’s, aanhalingstekens en kleine verduidelijkende tussenzinnen. De grote verdienste van de vertaalgroep is de ontsluiting van deze aloude teksten in navolging van wat Christofoor Wagenaar met de alfabetische collectie deed in de “Monastieke Cahiers” van Bonheiden (1987-1990). De thematische ordening laat de lezer toe te grasduinen in hoofdstukken die hem aanspreken. Maar het spreekt vanzelf dat het geheel van de vaderspreuken (de vertaling van de hoofdstukken 11-21 is in voorbereiding en verschijnt najaar 2023) mondjesmaat wordt gelezen om in te treden in de uiteindelijk niet zo heel vreemde wereld van de woestijnvaders. Hun geestelijke zoektocht is ook die van veel mensen in de woelige wereld vandaag. Vertalers en uitgever wezen geprezen voor de vertaling van dit religieus erfgoed.

[Patrick Lateur - 29/05/2023]