Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De twee gezichten van Vrouwe Fortuna. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar Petrarca 11/02/2019
Hanneke Beaumont. Sculptures Joseph Antenucci Becherer 11/02/2019
Over drogredenen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Pieter Sjoerd Hasper & Erik C.W. Krabbe Aristoteles 07/02/2019
Willem IV. Stadhouder in roerige tijden 1711-1751 Fred Jagtenberg 07/02/2019
Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit Marita Mathijsen 07/02/2019
Begane grond Hans Tentije 07/02/2019
Gauguin en Laval op Martinique Maite van Dijk en Joost van der Hoeven 07/02/2019
Drang naar het Oosten: Vlaamse soldaten en kolonisten aan het oostfront Frank Seberechts 07/02/2019
De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld Anton van der Lem 24/01/2019
Verzamelde gedichten J. Slauerhoff 24/01/2019
De vrouwen van Rubens Rosine De Dijn 24/01/2019
Het pad van de gele slippers Kader Abdolah 24/01/2019
Mijn lichaam weet het niet Elvis Peeters 08/01/2019
Onder een koperen hemel Stefan Hertmans 08/01/2019
Laiwarikon Peter Ghyssaert 08/01/2019
Bakermat Luuk Gruwez 08/01/2019
Vijftig verhalen A.H.J Dautzenberg 08/01/2019
Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek (1380-1429) Johan Oosterman 08/01/2019
Lucius, of: de ezel. Een postmoderne roman uit de oudheid. Vert. Christiaan Caspers Lucianus 08/01/2019
Linea recta naar het eind van je Latijn (en een beetje Grieks) Geert van Zandbrink 08/01/2019
12345678910...Laatste

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar

Petrarca
De twee gezichten van Vrouwe Fortuna. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar
Damon, 2019, 896 blz., EUR 59,90

Chris Tazelaar maakte eerder al indruk met zijn vertaling voor Damon van de brieven van Hieronymus (2008) en die van Cyprianus (2013). Als derde turf brengt hij nu werk van Petrarca. Wie die naam uitspreekt, denkt al snel aan de Canzoniere of aan zijn Secretum of de brief over de Beklimming van de Mont Ventoux. 
Zijn meest gelezen werk bleef tot aan de Verlichting De remediis utriusque fortune, dat slechts ��n keer in het Nederlands vertaald werd (1606). Het is een verzameling van 254 korte dialogen in het Latijn die Petrarca schreef tussen 1360-66. De auteur wil de lezer pedagogisch en moreel instrueren om in voor- en tegenspoed zijn vreugde of zijn verdriet te beheersen met behulp van de ratio en de virtus, de rede en de deugd. Rede en deugd zijn de enige krachten die de Fortuin bij de mens niet weg kan nemen. In het eerste boek ‘dialogeert’ (want net als bij Plato is van echte dialogen geen sprake) de ratio met de Vreugde en de Hoop, in het tweede boek voert zij gesprekken met Verdriet en Vrees. Bronnen voor dit indrukwekkend werk zijn de antieke en vroegchristelijke auteurs. 
Qua sfeer doen de kleine essayistische dialogen sterk denken aan de brieven van Seneca en meer nog aan de Essais van Montaigne omwille van omwille van de praktische aanpak. Een greep uit de 254 thema’s: gezondheid, diners, dansen, boekenbezit, huwelijk, roem, of als het tegengaat: armoede, lasterpraat, stiefmoeder, oorlog, corpulentie, etc. De stukken zijn niet alleen documentair interessant, ze zetten ongewild ook aan tot vergelijken. In c. 43, een stuk over een grote bibliotheek, haalt Petrarca het probleem aan van betrouwbare kopiisten (de boekdrukkunst zou nog meer dan een eeuw op zich laten wachten). En dan heeft hij het over de waardenschaal die ook ons niet onbekend is: ‘Vele heldere koppen hebben, naar ik vermoed, uit angst daarvoor er al van afgezien om aan grote werken te beginnen. Het is een probleem waarmee deze onge�nteresseerde tijd, die meer belangstelling heeft voor recepten dan voor letteren en kritischer is op koks dan op kopiisten, terecht te maken heeft gekregen.’ (197)
Tazelaar heeft alweer met veel monnikengeduld een werk ontsloten dat te lang onbekend bleef en dat de lezer gewoonweg verrassen zal. De twee  gezichten van Vrouwe Fortuna is een heldere spiegel omdat de geleerde Petrarca zich eenvoudig weet uit te drukken, omdat de vertaler het juiste register weet te bespelen en omdat de uitgever er een ronduit schitterend boek van maakte.  

[Patrick Lateur - 11/02/2019]