Gevuld Vlaanderen - Tussen stad en open ruimte

Bestel dit nummer
December 2013,  nr.347  | Samengesteld door Marc Dubois

“Vlaanderen is volgebouwd”, is een van de meest gehoorde uitspraken. Het gebied tussen Noordzee en Maas wordt doorkruist met een netwerk van snelwegen met om de vijf à tien kilometer een afrit. Sinds 1945 hebben wij massaal de open ruimte in bezit genomen voor een diversiteit aan activiteiten. Het resultaat wordt omgeschreven als een “nevelstad”, een uitgespreide nederzetting waarbij de scherpe grenzen tussen stad en dorp zijn vervaagd. In dit themanummer worden verschillende aspecten van de ruimtelijke ordening behandeld. Diverse auteurs geven een kijk op een onderwerp dat iedereen raakt, onze dagelijkse woon- en werkomgeving. Ze geven een kijk op ons recent verleden en de pistes voor de toekomst. Hoe kan Vlaanderen in de toekomst zijn stedelijke gebieden versterken en zinvoller omgaan met de overgebleven open ruimte? Welke keuzes zal men moeten maken?


Overzicht inhoud

THEMAGEDEELTE

 • Voorwoord. Beter onderbouwen dan volbouwen (Emmanuel Van Lierde)
 • 'Gevuld Vlaanderen’ (Marc Dubois)
 • Vol van Vlaanderen. Le double sens du Leo Belgicus (Karel Wuytack)
 • Dualiteit 1 & 2. Ode aan Jean Brusselmans
 • De ‘stedenbouwkunst’ van Luc Deleu – T.O.P. office (Jan Storms)
 • Pilootprojecten Wonen. Collectiviteitswinsten voor en door woningbouw (Peter Swinnen)
 • Een onbevangen blik op de openbare ruimte (Oscar van den Boogaard)
 • Het gedroomde landschap (Edith Wouters)
 • Het stedelijke landschap. Zorg voor de publieke ruimte (Marc Dubois)
 • Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men meer kitsch dan kunst tegen (Jean Luc Meulemeester)
 • Colofon


VASTE RUBRIEKEN

Te Gast
 • Kristiaan Borret (Marc Dubois)
Poëtisch Bericht
 • Gedichten van Sofie Verdoodt
Transit
 • e.e. cummings (vertaling: Willy Spillebeen)
Kunstarena
 • Brusselse topgaleries (deel 1): Roberto Polo Gallery (Patrick Auwelaert)
 • Een vitale oude dame: 350 jaar Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Geert Swaenepoel)
 • The Mind of the Artist. Over de tekening als katalysator in het oeuvre van de kunstenaar (Joris D’hooghe)
 • Voorlezers in hedendaagse romans (Dorian Cumps)
 • Het zacht maken van stenen. Over de dichter Gerrit Kouwenaar (Stefan Van den Bossche)
 • Een interview met Ludo Simons over Het boek in Vlaanderen sinds 1800.
  Een cultuurgeschiedenis
  (Manu van der Aa)
Bibliotheek
 • Boek- en cd-besprekingen

Bestel dit nummer