Cultuur in Vlaanderen: kers op onze 65e verjaardagstaart?

Bestel dit nummer
Februari 2017,  nr.362  | Samengesteld door Emmanuel Van Lierde

1952 was een bijzonder jaar voor Kunsttijdschrift Vlaanderen. In januari verscheen immers de allereerste editie van de voorloper van deze publicatie: West-Vlaanderen, een initiatief van het Vlaams Christelijk Kunstenaarsverbond (CVKV). Drie doelen hadden de stichters: 'de christelijke inspiratie van de Vlaamse cultuur handhaven, de materiële en sociale toestand van de kunstenaars behartigen en kunst en cultuur bij de bevolking brengen'. Sinds dat prille begin tot op vandaag verschenen ononderbroken themanummers, al is er in die 65 jaar wel een en ander veranderd. Ter gelegenheid van deze verjaardag maakt Kunsttijdschrift Vlaanderen de balans op van het cultuurlandschap in Vlaanderen. Een hoera-verhaal levert dat niet op, al zeker niet voor de literaire, culturele en erfgoedtijdschriften in onze contreien. Al oogt de toekomst niet rooskleurig, toch is dit een moment van grote dankbaarheid voor de enorme prestaties die de afgelopen 65 jaar werden geleverd om meer dan 360 themanummers uit te geven.


Overzicht inhoud

THEMAGEDEELTE

 • Voorwoord: 1952-2017 (Emmanuel Van Lierde)
 • Culturele streken. Blijvende aandacht voor regionaal cultuurbeleid (Jozef Dauwe)
 • Cultuurbeleid toen, nu en straks (Bert Anciaux)
 • Vlaanderen kijkt naar buiten. Kunst en cultuur zijn onvervangbaar kapitaal voor en van Vlaanderen (Johan Swinnen)
 • Verbinden doe je niet door los te laten (Bart Caron)
 • De conventies (Noël Slangen)
 • De wissel van de macht (Wouter Hillaert)
 • Verbeelding aan de macht (Robrecht Vanderbeeken)
 • Nieuw en oud moralisme in de kunsten (Thomas Crombez)

VASTE RUBRIEKEN

Te Gast
 • Annemie Smekens (Jean Luc Meulemeester)
Transit
 • Friedrich Nietzsche (vertaling: Ard Posthuma)
Poëtisch Bericht
 • Mark van Tongele
Kunstarena
 • Bond: Shaken and Stirred (Jeroen Vermeulen)
 • Cindy Wright, vanitas vandaag (Sabine Alexander)
 • Herontdekking van wending binnen monochrome schilderkunst (Joris D'hooghe)
 • Gideon Kiefer thematiseert heimwee en sterfelijkheid (Hilde Van Canneyt)
 • Theatermakery Het Eenzame Westen (Stefan Vancraeynest)
 • Fred Van Hove: de geduldige nauwgezetheid van een improvisator (Didier Wijnants)
Bibliotheek
 • Boek- en cd-besprekingen
Uitsmijter
 • Illusie van verleden (Ger Groot)

Bestel dit nummer