Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De symfonieën van Gustav Mahler Jan Auke Walburg 10/07/2024
Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000 Jim van der Meer Mohr 10/07/2024
Monsieur Hawarden Filip De Pillecyn 07/07/2024
Een week Jeroen Theunissen 07/07/2024
De macht van godinnen. Moed, verlangen, jaloezie en passie in Griekse mythen (vert. Henny Corver en Frits van der Waa) Nathalie Haynes 07/07/2024
Het uurwerk (vert. Adriaan Faber) Arnaldur Indriðason 07/07/2024
Verloren wereld in de Amstelbocht. Leven op Vlooienburg, 1600-1815 Maarten Hell 07/07/2024
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving Simone van der Vlugt 07/07/2024
De verdwijning van Peter Treckpoel Rick de Leeuw 07/07/2024
Het IJzeren Veulen Enny de Bruijn 21/06/2024
Het monsterschip. Maarten Tromp en de armada van 1639 Luc Panhuysen 21/06/2024
In augustus zien we elkaar. Roman (vert. Mariolein Sabarte Belacortu) Gabriel Garcia Marquez 21/06/2024
Stilte na de oorlog Nynke Kuipers 21/06/2024
Lied van de profeet (vert. Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann) Paul Lynch 21/06/2024
Het communistisch manifest in de 21ste eeuw Karl Marx en Friedrich Engels 21/06/2024
Bijna 90 Hopla’s Judith Herzberg 21/06/2024
Geesten van Boedapest Chris Ceustermans 21/06/2024
Hoe herken ik een fascist? Umberto Eco 21/06/2024
Van licht naar duisternis. Drie vrouwen in Wenen (1900-1938) Kris Lauwerys 21/06/2024
Betoverende stilte. Caspar David Friedrichs reizen door de tijd (vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst) Florian Illies 21/06/2024
12345678910...Laatste

Apostelkind

Renske Doorenspleet
Apostelkind
Balans, 2020, 366 blz., EUR 22,99
ISBN: 9789463820936

Tot het jaar 1998 – ze was toen 25 jaar – bleef Renske Doorenspleet lid van het ‘Apostolisch Genootschap’, een gesloten religieuze organisatie zoals er wel meerdere zijn in Nederland. Een sekte? Een cult? Doorenspleet komt er niet echt uit, zoals blijkt aan het slot van haar boek. Wel slaagt ze erin ‘de herinneringen (te) ontwarren, de feiten (te) verzamelen, de speciale taal (te) ontcijferen’ die een hoogst persoonlijk antwoord moeten inkleuren op de vraag wat het Apostolisch Genootschap is. Overigens is het zo dat het Genootschap nog altijd bestaat en er hoe dan ook in slaagt onder de radar te blijven van officiële beleidsmatige onderzoeken die de NRB’(s (de Nieuwe Religieuze Bewegingen) in kaart moeten brengen. Aan de hand van de herinneringen die ze opschreef onder de vorm van korte verhalen (hier in het boek gecursiveerd opgenomen) en gedegen onderzoek van onder meer haar persoonlijk archiefmateriaal (het niet-cursieve gedeelte) probeert zij grip te krijgen op de hele constellatie van het Genootschap. Wat direct in het oog springt hierbij is dit: de leden van het Genootschap functioneren binnen hun onderscheiden beroepsvelden op een onopvallende manier in wat genoemd wordt ‘de eerste wereld’ (of: de ‘buitenwereld’), maar keren zich na gedane (dag-)taak tot de ‘binnenwereld’, die van het ‘apostel-zijn’. Urenlange bijeenkomsten, waarin iedereen, van klein tot groot, binnen de eigen leeftijdskringen de Here Jezus eer moet brengen. Het bijna logisch hieruit voortvloeiende gevolg is een verregaande vorm van identiteitsverlies. Of, zoals Doorenspleet noteert: ‘Ik was wij, en wij waren nooit ik’. Fundament van het Genootschapsgebeuren is de allesbepalende invloed van de ‘Apostel’. Vooral Apostel Slok senior introduceert de personencultus: hij is ‘Geliefd Leidsman’, grote Levenskenner, grote Levenshelper, Vervulling van alle heimwee…. En telkens met hoofdletter! De wurggreep – want stilaan groeit bij Renske Doorenspleet en haar man Martin, (ook een Apostelkind) het besef dat zij belemmerd worden in al wat ze persoonlijk willen realiseren – is dodend, laat geen enkele vorm van kritiek toe en geeft mensen uiteindelijk een gevoel van valse veiligheid. Het relaas van Renske Doorenspleet deed me op bepaalde momenten terugdenken aan ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink. Of, in een bredere context, aan de ‘optredens’ van Amerikaanse televisiepredikanten. De blinde verering voor de ‘boodschappers’ is en blijft een gevaarlijk iets.

[Jooris van Hulle - 28/05/2020]