Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De Bourgondische vorsten (1315-1530), 6de herwerkte editie Edward De Maesschalck 14/09/2020
Mijn lieve Calpurnia. Romeinse vrouwenportretten. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Emily Hemelrijk Plinius 14/09/2020
Byzantijns Europa. Een geschiedenis Raymond Detrez 14/09/2020
De vrouw die van Picasso bleef houden. Vertaling door Paul van der Lecq Julia Blackburn 14/09/2020
De republiek of de dood. Philippicae en brieven. Vertaald en toegelicht door John Nagelkerken Cicero 14/09/2020
Kris Martin. Exit Philippe Van Cauteren, Jens Hoffmann en Tim Vanheers 14/09/2020
Broederstrijd in Korea. Het oneindige conflict tussen Noord en Zuid Sheila Miyoshi Jager 14/09/2020
Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter Rüdiger Safranski 14/09/2020
Dondersteen Johan de Boose 07/09/2020
Peter de Grote. Een biografie Robert K. Massie 07/09/2020
Berichten van het front. Gedichten Anna Enquist 07/09/2020
De Val van Thomas G. Nelleke Noordervliet 07/09/2020
De kleine geschiedenis van de moderne kunst. Stromingen, werken, thema’s, technieken Susie Hedge 07/09/2020
Begeerte Manon Uphoff 07/09/2020
Romans. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Froukje Slofstra I.S. Toergenjev 07/09/2020
Graz. De ochtend komt toch Bart Moeyaert 07/09/2020
De veelstemmige man. Verzameld toneelwerk 2007-2020 Ilja Leonard Pfeijffer 25/08/2020
Het stad in mij. Stadsgedichten 2018-2019 Maud Vanhauwaert 25/08/2020
Het failliet Arnoud van Adrichem 25/08/2020
Zat het snor? Een geschiedenis van kat en mens in de Lage Landen Erik Aerts 25/08/2020
12345678910...Laatste

Byzantijns Europa. Een geschiedenis

Raymond Detrez
Byzantijns Europa. Een geschiedenis
Houtekiet, 2020, 357 blz., EUR 21,90
ISBN: 9789089248411

Van Professor emeritus Raymond Detrez, specialist van de geschiedenis van de Balkan en van Centraal- en Oost-Europa, verscheen Byzantijns Europa. Een geschiedenis. Reeds eerder publiceerde hij o.a. Rusland. Een geschiedenis (herziene editie 2015) en De Balkan. Een geschiedenis (2016). In dat laatste werk gaf hij een overzicht van de geschiedenis van Zuidoost-Europa, van de verovering van het schiereiland door de Osmaanse Turken in de 14de eeuw tot de Euro-Atlantische integratie vandaag en beschreef hij hoe de orthodox-christelijke erfenis van Byzantium zich in het islamitische Osmaanse Rijk min of meer kon handhaven. Dat genereerde een bijzondere Balkancultuur.
Het voorliggende werk Byzantijns Europa. Een geschiedenis gaat over wat daaraan voorafging: de geschiedenis van de Balkan in de pre-Osmaanse of Byzantijnse periode. Het is dus geen geschiedenis van het Byzantijnse rijk dan wel van de middeleeuwse staten, die zich vormden op wat ooit Oost-Romeins en later Byzantijns gebied in Europa was en die kunnen beschouwd worden als de voorlopers van moderne Balkanstaten. Professor Detrez besteedt vooral aandacht aan de onbewust unificerende manier waarop Byzantium op het ontstaan en de ontwikkeling van deze middeleeuwse staten inwerkte.
Detrez begint met het geografische kader van de Balkan te schetsen. Vervolgens behandelt hij de oorsprong van Byzantijns Europa met de transformatie van het Oost-Romeinse tot Byzantijnse rijk, de Byzantijnse instellingen en het Grieks orthodoxe christendom. Dan volgt uitgebreid de geschiedenis van de Slavische staten in interactie met het Byzantijnse rijk. Dat laatste bleef altijd het referentiepunt voor die Slavische staten, niettegenstaande de bewogen geschiedenis van dat Byzantijnse rijk (Vierde kruistocht en territoriale verschrompeling onder invloed van de Osmaanse expansie).
Bijzonder verhelderend zijn de laatste drie hoofdstukken. Byzance après Byzance gaat over wat er na de Osmaanse verovering op de Balkan van het Byzantijnse rijk bleef bestaan. Toen ontstond in het Osmaanse rijk een unieke supra-etnische religieus-culturele gemeenschap van orthodoxe christenen, die ongeacht haar etnische origine, drager werd van een gemeenschappelijke ‘orthodox-christelijke cultuur in het Grieks’, die Detrez ‘Romeïsch’ noemt. Het einde van Byzance après Byzance kwam er toen het Romeïsche samenhorigheidsgevoel het uiteindelijk moest afleggen tegen de nieuwe seculaire religie van de etnische natie. In deze hoofdstukken schrijft Detrez bijzonder intrigerende passages over de talen en deconstrueert hij de nationalistische geschiedschrijving op de Balkan.
De opbouw en de enigszins encyclopedische benadering van het boek verraden de oorsprong ervan als een universitaire cursus. Professor Detrez biedt zowel studenten als de geïnteresseerde leek een degelijk overzicht, dat onmiskenbaar bijdraagt tot historisch inzicht in de achtergrond van een regio die veel West-Europeanen maar kennen als een vluchtige vakantiebestemming. Inzicht in en begrip voor de mentaliteit van de actuele Balkan kan maar door terug te gaan naar de eeuwenlange wortels van die mentaliteit. Daartoe is dit boek alvast een stevige aanzet. Een lijst van middeleeuwse vorsten, een relevante bibliografie, verzorgde zwart-wit-kaarten en een degelijk register sluiten dit erudiet werk af.

[Walter Smits - 14/09/2020]