Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Big data Anne Vegter 26/10/2020
Heb lief en zie niet om Willem G. van Maanen 26/10/2020
Otto Skorzeny. Hitlers favoriete commando Stuart Smith 26/10/2020
Straks gaat het jenever sneeuwen. De mooiste jenevergedichten uit de Nederlandstalige literatuur René Smeets (samensteller) 26/10/2020
Mrs. Degas Arthur Japin 26/10/2020
Eigen + Beeld. Moderne sculptuur Beelden aan Zee Joost Bergman, Dick van Broekhuizen e.a. 26/10/2020
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV om Europa. 8ste druk Luc Panhuysen 26/10/2020
Waar is mijn hoed? Johan Wambacq 26/10/2020
Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere 26/10/2020
De eeuw van Jan De Lichte. Misdaad, verraad en revolutie in de 18de eeuw Elwin Hofman (red.) 20/10/2020
Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser Geoffrey Parker 20/10/2020
De leunstoel van de SS-officier. Het geheime leven van een nazi onthuld Daniel Lee 19/10/2020
De oorlog tegemoet. Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939 Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga 19/10/2020
En de bomen. Gedichten Patrick Conrad 19/10/2020
En toen vonden ze mijn vader Andreas Jonkers 19/10/2020
De etsen van Charles Donker Wietske Blokker (red.) 19/10/2020
Jeruzalem. De biografie Simon Sebag Montefiore 13/10/2020
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen Jonathan J. Moore 13/10/2020
Reynaert de Vos, vertaling en nawoord René Broens Willem 13/10/2020
Bruna Hannelore Bedert 13/10/2020
12345678910...Laatste

Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen

Jonathan J. Moore
Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen
Davidsfonds, 2020, 224 blz., EUR 29,99
ISBN: 9789002269134

Van de Australische historicus Jonathan Moore, van wie eerder al Galg en guillotine. Executies door de eeuwen heen en Pest en cholera. Geneeskunde door de eeuwen heen werden vertaald, wordt nu Geheim en gevaarlijk. Sekten en genootschappen door de eeuwen heen gepubliceerd. Dit boek is gelijkaardig vorm gegeven als de vorige werken, heeft dus een drukke lay-out en mikt ook nu duidelijk op een groot publiek.
Al in de inleiding springt Jonathan J. Moore van de veenlijken uit de ijzertijd naar o.a. de Azteekse mensenoffers, de Spaanse inquisitie, de Boksers in China, de sarinaanslagen in de metro van Tokio, de Orde van de Zonnetempel, de nazistische SS, de Ku Klux Klan, criminele broederschappen, de vrijmetselarij, de Beierse illuminati, de rozenkruisers en het veemgericht in Duitsland om te eindigen met de Bilderbergconferentie. Zo doende wordt het ‘door de eeuwen heen’ van de ondertitel wel waargemaakt. De auteur raadt de lezer aan te genieten ‘van het uitstapje naar deze extreme sekten en geheimzinnige genootschappen. De inhoud kan afschrikken en de feiten kunnen moeilijk te verifiëren zijn, maar we hebben er alles aan gedaan om tot de waarheid te komen.’ Dat zal dan wel, maar nergens legt de auteur uit hoe dan wel. Hij definieert evenmin nergens adequaat wat een sekte is, terwijl genootschap een zeer ruime term is.
De indeling in vijf hoofdstukken, namelijk laatste-oordeelsekten, zelfmoordsekten, dodelijke sekten, oude ordes en moderne geheime genootschappen, suggereert een zekere wetenschappelijkheid, die echter bij nadere lezing niet overeind blijft. Het onderscheid in de twee eerste hoofdstukken, laatste-oordeelsekten en zelfmoordsekten, blijft dun. De auteur spitst zich vooral toe op de meest spectaculaire ‘sekten’ na de Tweede Wereldoorlog, die de internationale media haalden. De grafvondst van de Sumerische koningen van Ur met 74 ‘dienaren’ bestempelen als een zelfmoordsekte blijft toch wat kort door de bocht in een hoofdstuk dat verder vooral bestaat uit het verhaal van Jim Jones en de Peoples Temple en van de Orde van de Zonnetempel. Het hoofdstuk ‘Dodelijke sekten’ gooit de mensenoffers van de Azteken, de Europese veenlijken uit de ijzertijd, de assassijnen, de Thugs in India, de Boksers in China en de Manson family op één hoop. Het hoofdstuk ‘Oude ordes’ is zo mogelijk nog meer verscheiden met de Spaanse inquisitie, de katharen, de tempeliers, de illuminati, de vrijmetselaars, de rozenkruisers en het veemgericht. Wat de auteur schrijft over de Spaanse inquisitie, de katharen en de tempeliers is gericht op sensatie, maar strookt weinig met onze gangbare historische kennis. In het laatste hoofdstuk ‘Moderne geheime genootschappen’ passeren dan de Ku Klux Klan, de Bilderbergconferentie, de georganiseerde misdaadsyndicaten, zoals de Cosa Nostra, en Opus Dei de revue. Door alles op één hoop te gooien voedt de auteur complottheorieën, waarvan de aanhangers hier hun gading zullen kunnen vinden, ook al was dat misschien niet zijn bedoeling.
Dat John Moore graag onbekende aspecten van de geschiedenis onderzoekt, getuige deze en vorige publicaties, moge duidelijk zijn, maar heeft weinig van doen met ernstige geschiedeniswetenschap. Een werk als dit laat zich dan misschien wel vlot lezen, niet in het minst door de talrijke anekdotes, maar draagt weinig bij tot veel historisch inzicht.

[Walter Smits - 13/10/2020]