Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik Michal Citroen 05/05/2021
Dodenberg Christian de Coninck 05/05/2021
Het huis van de dichter Herman Leenders 05/05/2021
Sabines oorlog: hoe mijn moeder de kampen overleefde Eva Taylor-Tazelaar 05/05/2021
Overleven als Nacht und Nebel. Een verhaal van twee jaar geweld en ontbering Pieter Paul Baeten 05/05/2021
Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer Thomas Merton 05/05/2021
De kast Leo Pleysier 05/05/2021
Ik is een ander – Septologie III-V Jon Fosse 05/05/2021
De doden voorbij Jo Claes 05/05/2021
Ik schrijf gedichten omdat ik een toeval ben Jidi Majia 05/05/2021
Roedel. Een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië Guido van Hengel 05/05/2021
Erasmus dwarsdenker. Een biografie Sandra Langereis 05/05/2021
Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië Reggie Baay 05/05/2021
Het leugenlabyrint Paul Binnerts 05/05/2021
Op de weg van Appia. Een capriccio reisgedicht van Rome naar Brindisi, met tekeningen van Bart Pluym Michaël Vandebril 28/04/2021
XVI. De zinderende 16e eeuw. Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen Francis Weyns 28/04/2021
Historische atlas van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie Aad P. de Klerk 28/04/2021
Churchill en de Blitz Erik Larson 28/04/2021
Napoleon de Grote Andrew Roberts 28/04/2021
Vrijheid. Een woelige geschiedenis Annelien de Dijn 28/04/2021
12345678910...Laatste

Napoleon de Grote

Andrew Roberts
Napoleon de Grote
Prometheus, 2021, 1084 blz., EUR 35,00
ISBN: 9789044647907

De Engelse historicus Andrew Roberts is bekend van zijn politiek-militaire geschiedenis van de Napoleontische oorlogen en de Tweede Wereldoorlog en zijn lijvige historische biografieën van Napoleon en Churchill. In 2014 publiceerde hij Napoleon de Grote, waarvan nu een derde druk verschijnt.
Napoleon (1769-1821) blijft tot de verbeelding spreken. Niettegenstaande verbannen na de door hem verloren Slag van Waterloo (1815) en juist tweehonderd jaar geleden overleden in zijn onherbergzame verbanningsoord op Sint-Helena in de Atlantische Oceaan, ligt hij vandaag centraal begraven in de Dôme des Invalides in Parijs. Waterloo, nochtans zijn ultieme nederlaag, wordt meer geassocieerd met Napoleon dan met zijn overwinnaars. En het is een Engelse historicus die de voorliggende biografie van de Fransman schreef.
Andrew Roberts wijst in zijn inleiding op het versplinterd en evoluerend historiebeeld over Napoleon, dat afwisselt tussen verguizing en bewondering en dat nogal eens het politieke standpunt van de historicus in kwestie reflecteert. De auteur probeert zoveel mogelijk terug te grijpen op Napoleons eigen woorden en de bronnen uit zijn onmiddellijke omgeving, hoewel die uiteraard in hoge mate gekleurd waren door de positie die de informant t.o.v. Napoleon innam. Roberts maakt ook systematisch gebruik van de 33.000 bewaard gebleven brieven, die sinds 2004 opnieuw en ongecensureerd werden uitgegeven. Die briefwisseling, waaruit de tomeloze dadendrang van Napoleon van elk blad afspat, vormt de grondslag van de biografie en maakt een nieuw Napoleonbeeld mogelijk. Ook bezocht de auteur als militair historicus drieënvijftig van de zestig Napoleontische slagvelden.
Roberts vertelt het levensverhaal van Napoleon in eenendertig hoofdstukken, gegroepeerd in drie delen: opkomst tot aan de staatsgreep van 18 Brumaire (1769-1799), heerser (1799-1811) en afloop (1811-1821). Het politiek-militaire krijgt de meeste aandacht, maar toch heeft Roberts ook oog voor andere aspecten, zoals Napoleons hervormingen.
In de conclusie verantwoordt Roberts de titel ‘Napoleon de Grote’. Hij argumenteert dat vooreerst met Napoleons prestaties als veldheer: hij verloor maar zeven van de zestig veldslagen en had een instinctief en feilloos gevoel voor topografie en tactiek. Hij was zonder meer op land een militair genie, maar niet op zee. Maar er is meer. Roberts ziet hem als laatste van de verlichte despoten, maar dan wel van een verlichting te paard. Hij werd grondlegger van het moderne Frankrijk door het feit dat hij de aspiraties van de eerste fase van de Franse Revolutie realiseerde: gelijkheid voor de wet, rationeel bestuur, meritocratie. Hij schafte onbruikbare hervormingen, zoals de revolutionaire kalender, af. Vooral gaf hij op stapel staande hervormingen hun duurzame vorm, zoals o.a. het openbaar onderwijs en infrastructuurverbeteringen. Roberts verheelt niet de negatieve aspecten van Napoleons regime, zoals perscensuur, geheime politie, gemanipuleerde plebiscieten, herinvoering van de slavernij, maar stelt dat het geen totalitaire dictatuur was.
Negenentwintig kaarten, twee stambomen en een kleurenkatern met zesentachtig afbeeldingen en een uitvoerige notenlijst en bibliografie vervolledigen dit werk, dat zich vlot laat lezen en het statuut heeft van een standaardbiografie.

[Walter Smits - 28/04/2021]