Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De symfonieën van Gustav Mahler Jan Auke Walburg 10/07/2024
Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000 Jim van der Meer Mohr 10/07/2024
Monsieur Hawarden Filip De Pillecyn 07/07/2024
Een week Jeroen Theunissen 07/07/2024
De macht van godinnen. Moed, verlangen, jaloezie en passie in Griekse mythen (vert. Henny Corver en Frits van der Waa) Nathalie Haynes 07/07/2024
Het uurwerk (vert. Adriaan Faber) Arnaldur Indriðason 07/07/2024
Verloren wereld in de Amstelbocht. Leven op Vlooienburg, 1600-1815 Maarten Hell 07/07/2024
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving Simone van der Vlugt 07/07/2024
De verdwijning van Peter Treckpoel Rick de Leeuw 07/07/2024
Het IJzeren Veulen Enny de Bruijn 21/06/2024
Het monsterschip. Maarten Tromp en de armada van 1639 Luc Panhuysen 21/06/2024
In augustus zien we elkaar. Roman (vert. Mariolein Sabarte Belacortu) Gabriel Garcia Marquez 21/06/2024
Stilte na de oorlog Nynke Kuipers 21/06/2024
Lied van de profeet (vert. Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann) Paul Lynch 21/06/2024
Het communistisch manifest in de 21ste eeuw Karl Marx en Friedrich Engels 21/06/2024
Bijna 90 Hopla’s Judith Herzberg 21/06/2024
Geesten van Boedapest Chris Ceustermans 21/06/2024
Hoe herken ik een fascist? Umberto Eco 21/06/2024
Van licht naar duisternis. Drie vrouwen in Wenen (1900-1938) Kris Lauwerys 21/06/2024
Betoverende stilte. Caspar David Friedrichs reizen door de tijd (vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst) Florian Illies 21/06/2024
12345678910...Laatste

Legenda aurea. Levens van de heiligen. Vertaald en ingeleid door Ton Hilhorst en Carolien Hilhorst-Boink

Jacobus de Voragine
Legenda aurea. Levens van de heiligen. Vertaald en ingeleid door Ton Hilhorst en Carolien Hilhorst-Boink
Boom, 2022, 1112 blz., EUR 59,90
ISBN: 9789024433124

Het valt altijd toe te juichen als een standaardwerk uit de wereldliteratuur een nieuwe Nederlandse vertaling krijgt. Ook wanneer een klassieker van het christelijke erfgoed, die een stempel drukte op de Europese cultuur, wordt vertaald, verdient dat alle lof. Zo’n parel die nu opnieuw in alle glorie schittert, is de Legenda aurea van Jacobus de Voragine (ca. 1228-1296). Om bij de auteur te beginnen: we weten niet zo heel veel over zijn leven, maar Jacobus was een dominicaan – hij trad in in 1244 in Genua –, een schrijver, een bestuurder en de laatste zes jaar van zijn leven de aartsbisschop van Genua. Van 1267 tot 1277 en van 1281 tot 1286 was hij prior-provinciaal van de dominicaanse provincie Lombardije die heel Noord-Italië en de bovenste helft van Midden-Italië omvatte. Van 1283 tot 1285 leidde hij tegelijk zijn hele orde in afwachting van de verkiezing van een nieuwe magister-generaal. Als schrijver heeft hij vooral preekboeken – met daarin veeleer preekmodellen en -tips dan echte preken –, een Mariaboek en een Kroniek van Genua op zijn naam staan. Het meest bekende werk dat na 30 jaar vertaalwerk nu integraal in het Nederlands verschijnt, is zijn Legenda aurea, zeg maar een “Bijbel vol heiligenlevens”. Ook hier gaat het eigenlijk om een boek dat bedoeld is als hulpmiddel voor predikanten. In dat werk komen de heiligen aan bod volgens hun feestdag in de kerkelijke kalender. Na een “voorrede” over de heilsgeschiedenis bevat de Legenda aurea 178 hoofdstukken “volgens de jaarkring” vanaf de advent, het begin van het kerkelijke jaar. Het einde wijkt wat af, daar staat een cyclus van zes woestijnvaders, komt paus Pelagius I aan bod, hoewel die nooit een erkende heilige was en is er een hoofdstuk over het “kerkwijdingsfeest”, de dag waarop de inwijding van het eigen kerkgebouw wordt gevierd. Daarna volgen nog 24 hoofdstukken over feesten van Christus, van de heilige Geest en van de maagd Maria, over vasten- en processiedagen, Kruisvinding en Kruisverheffing, Allerheiligen en Allerzielen. De hagiografische teksten bundelen vooral bekende verhalen en bevatten ook wel eens theologische uiteenzettingen. Voor een hedendaagse lezer vergt het wel wat inspanning om in de middeleeuwse denkwereld thuis te komen. Zo begint Jacobus de Voragine zijn heiligenuitleg vaak met een etymologische duiding van de naam van de besproken figuur. Zelden is dat wetenschappelijk correct, het is hem te doen om symboliek, om een ernstig spel van betekenissen afleiden die verklaren waarom dit een heilige is. Dit boek was al snel heel populair en kende een immense verspreiding, maar na de Reformatie ging het snel bergafwaarts met dit soort heiligenlegenden. Toch blijft dit werk belangrijk omdat het een reusachtige impact had op de kunstwereld. Veel glasramen, beeldhouwwerk, schilderijen, fresco’s, toneelliteratuur, mysteriespelen en andere literaire werken zijn maar te begrijpen vanuit de beschrijvingen uit de Legenda aurea. Deze kanjer is dus vooral een hulpmiddel om de Europese kunstgeschiedenis te begrijpen en daarom is het zo belangrijk dat er een integrale vertaling van dit 13de-eeuwse heiligenboek verscheen.

[Emmanuel Van Lierde - 17/10/2022]