Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De hartvinger Paul Demets 01/12/2022
Rubyfruit Jungle (vert. Geertje Lammers; nawoord Maritschka Verbeek) Rita Mae Brown 01/12/2022
Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience Kevin Absillis 30/11/2022
Last Ellen Ombre 30/11/2022
Het tijdperk van de sterke man. Hoe de cultus van de leider de democratie bedreigt Gideon Rachman 30/11/2022
De beschermelinge Mira Sys 30/11/2022
Neo Rauch. Wegzehr Harry Tupan en Kyllikki Zacharias 30/11/2022
Neo Rauch. Die Mitte Hubertus Gassner, Hans den Hartog Jager e.a. 30/11/2022
Heimelijke vreemdheden Marcel Vanslembrouck 30/11/2022
Marinetti en het futurisme. Manifest voor een nieuwe wereld Julia Wolters en Loes Visch (red.) 30/11/2022
Natuur Marieke Lucas Rijneveld (sam.) 30/11/2022
Vuurvader Leen van den Berg 30/11/2022
Dedalo, uit de zee opgestaan Richard Hemker 30/11/2022
Toussaint Louverture. De bevrijder van Haïti Sudhir Hazareesingh 30/11/2022
In opstand! De geuzen in de Lage Landen, 1565-1578 Pieter Serrien 30/11/2022
Man zonder rijbewijs Oek de Jong 30/11/2022
Een eeuw Vlaams Huis in Gent, 1920-2020. Uilenspiegel-Elckerlyc-Roeland Peter van Windekens 30/11/2022
De Ziener K.R. Valgaeren 30/11/2022
Ezel in Parijs. De voetsporen van Nederlandse schilders in Parijs Diederik Stevens 30/11/2022
Donker toerisme. Reizen door het Europa van de 20ste eeuw Luc Rasson 30/11/2022
12345678910...Laatste

Legenda aurea. Levens van de heiligen. Vertaald en ingeleid door Ton Hilhorst en Carolien Hilhorst-Boink

Jacobus de Voragine
Legenda aurea. Levens van de heiligen. Vertaald en ingeleid door Ton Hilhorst en Carolien Hilhorst-Boink
Boom, 2022, 1112 blz., EUR 59,90
ISBN: 9789024433124

Het valt altijd toe te juichen als een standaardwerk uit de wereldliteratuur een nieuwe Nederlandse vertaling krijgt. Ook wanneer een klassieker van het christelijke erfgoed, die een stempel drukte op de Europese cultuur, wordt vertaald, verdient dat alle lof. Zo’n parel die nu opnieuw in alle glorie schittert, is de Legenda aurea van Jacobus de Voragine (ca. 1228-1296). Om bij de auteur te beginnen: we weten niet zo heel veel over zijn leven, maar Jacobus was een dominicaan – hij trad in in 1244 in Genua –, een schrijver, een bestuurder en de laatste zes jaar van zijn leven de aartsbisschop van Genua. Van 1267 tot 1277 en van 1281 tot 1286 was hij prior-provinciaal van de dominicaanse provincie Lombardije die heel Noord-Italië en de bovenste helft van Midden-Italië omvatte. Van 1283 tot 1285 leidde hij tegelijk zijn hele orde in afwachting van de verkiezing van een nieuwe magister-generaal. Als schrijver heeft hij vooral preekboeken – met daarin veeleer preekmodellen en -tips dan echte preken –, een Mariaboek en een Kroniek van Genua op zijn naam staan. Het meest bekende werk dat na 30 jaar vertaalwerk nu integraal in het Nederlands verschijnt, is zijn Legenda aurea, zeg maar een “Bijbel vol heiligenlevens”. Ook hier gaat het eigenlijk om een boek dat bedoeld is als hulpmiddel voor predikanten. In dat werk komen de heiligen aan bod volgens hun feestdag in de kerkelijke kalender. Na een “voorrede” over de heilsgeschiedenis bevat de Legenda aurea 178 hoofdstukken “volgens de jaarkring” vanaf de advent, het begin van het kerkelijke jaar. Het einde wijkt wat af, daar staat een cyclus van zes woestijnvaders, komt paus Pelagius I aan bod, hoewel die nooit een erkende heilige was en is er een hoofdstuk over het “kerkwijdingsfeest”, de dag waarop de inwijding van het eigen kerkgebouw wordt gevierd. Daarna volgen nog 24 hoofdstukken over feesten van Christus, van de heilige Geest en van de maagd Maria, over vasten- en processiedagen, Kruisvinding en Kruisverheffing, Allerheiligen en Allerzielen. De hagiografische teksten bundelen vooral bekende verhalen en bevatten ook wel eens theologische uiteenzettingen. Voor een hedendaagse lezer vergt het wel wat inspanning om in de middeleeuwse denkwereld thuis te komen. Zo begint Jacobus de Voragine zijn heiligenuitleg vaak met een etymologische duiding van de naam van de besproken figuur. Zelden is dat wetenschappelijk correct, het is hem te doen om symboliek, om een ernstig spel van betekenissen afleiden die verklaren waarom dit een heilige is. Dit boek was al snel heel populair en kende een immense verspreiding, maar na de Reformatie ging het snel bergafwaarts met dit soort heiligenlegenden. Toch blijft dit werk belangrijk omdat het een reusachtige impact had op de kunstwereld. Veel glasramen, beeldhouwwerk, schilderijen, fresco’s, toneelliteratuur, mysteriespelen en andere literaire werken zijn maar te begrijpen vanuit de beschrijvingen uit de Legenda aurea. Deze kanjer is dus vooral een hulpmiddel om de Europese kunstgeschiedenis te begrijpen en daarom is het zo belangrijk dat er een integrale vertaling van dit 13de-eeuwse heiligenboek verscheen.

[Emmanuel Van Lierde - 17/10/2022]