Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De hartvinger Paul Demets 01/12/2022
Rubyfruit Jungle (vert. Geertje Lammers; nawoord Maritschka Verbeek) Rita Mae Brown 01/12/2022
Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience Kevin Absillis 30/11/2022
Last Ellen Ombre 30/11/2022
Het tijdperk van de sterke man. Hoe de cultus van de leider de democratie bedreigt Gideon Rachman 30/11/2022
De beschermelinge Mira Sys 30/11/2022
Neo Rauch. Wegzehr Harry Tupan en Kyllikki Zacharias 30/11/2022
Neo Rauch. Die Mitte Hubertus Gassner, Hans den Hartog Jager e.a. 30/11/2022
Heimelijke vreemdheden Marcel Vanslembrouck 30/11/2022
Marinetti en het futurisme. Manifest voor een nieuwe wereld Julia Wolters en Loes Visch (red.) 30/11/2022
Natuur Marieke Lucas Rijneveld (sam.) 30/11/2022
Vuurvader Leen van den Berg 30/11/2022
Dedalo, uit de zee opgestaan Richard Hemker 30/11/2022
Toussaint Louverture. De bevrijder van Haïti Sudhir Hazareesingh 30/11/2022
In opstand! De geuzen in de Lage Landen, 1565-1578 Pieter Serrien 30/11/2022
Man zonder rijbewijs Oek de Jong 30/11/2022
Een eeuw Vlaams Huis in Gent, 1920-2020. Uilenspiegel-Elckerlyc-Roeland Peter van Windekens 30/11/2022
De Ziener K.R. Valgaeren 30/11/2022
Ezel in Parijs. De voetsporen van Nederlandse schilders in Parijs Diederik Stevens 30/11/2022
Donker toerisme. Reizen door het Europa van de 20ste eeuw Luc Rasson 30/11/2022
12345678910...Laatste

De laatste keizer van Mexico. Hoe een Habsburgse aartshertog een rijk moest stichten in de Nieuwe Wereld (vert. Arian Verheij)

Edward Shawcross
De laatste keizer van Mexico. Hoe een Habsburgse aartshertog een rijk moest stichten in de Nieuwe Wereld (vert. Arian Verheij)
Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2022, 360 blz., EUR 27,50
ISBN: 9789025312206

In "De laatste keizer van Mexico" vertelt historicus Edward Shawcross Hoe een Habsburgse aartshertog een rijk moest stichten in de Nieuwe Wereld, zoals de ondertitel luidt. De auteur studeerde aan de Universiteit van Oxford en promoveerde aan de Universiteit van Londen. Hij specialiseerde zich in het Franse imperialisme in Latijns-Amerika en is derhalve dus goed geplaatst om het Mexicaanse avontuur van de Habsburgse aartshertog Maximiliaan te verhalen, want dat was het resultaat van de imperialistische politiek van keizer Napoleon III.
Mexico was halverwege de 19de eeuw de frontlinie tussen conservatief katholiek monarchisme en liberaal protestants republikanisme. De Verenigde Staten hielden met hun Monroedoctrine – Amerika voor de Amerikanen – Europese interventie tegen. Gelijktijdig met de Amerikaanse burgeroorlog woedde er in Mexico een strijd tussen conservatieven en republikeinen over hervormingen en de gewenste staatsvorm, monarchie dan wel republiek. Mexicaanse conservatieven slaagden erin Napoleon III mee te trekken om van Mexico een keizerrijk te maken als buffer tegen de protestantse en republikeinse Verenigde Staten. Napoleon III was bereid zich te engageren om de Mexicaanse republiek van Benito Juárez, gesteund door de Verenigde Staten, te vervangen door een op Frankrijk leunend keizerrijk.
Voor een monarch viel het oog op de Habsburgse aartshertog Maximiliaan. Hij was de jongere broer van de Oostenrijkse keizer Frans-Jozef en gehuwd met prinses Charlotte van België, dochter van koning Leopold I. De liberaal ingestelde Maximiliaan was de niets om handen hebbende prins en zocht naar erkenning. In plaats van de hem voorgespiegelde heldenontvangst wachtte hem een burgeroorlog waar hij niet tegen opgewassen bleek.
De Franse interventie met machinaties, wilde plannen en intriges, waarbij Maximiliaan om de tuin geleid werd, resulteerde in het Tweede Mexicaanse Keizerrijk (1863-1867). Dat was van meet af aan in de financiële greep van de Fransen. Van steun van de Mexicaanse bevolking was amper sprake. De politieke onhandigheid van de liberale Maximiliaan vervreemdde hem van zijn conservatieve bondgenoten. De kloof tussen beleidsdromen en beleidsdaden was enorm. Keizerin Carlota, in de twintig, toonde zich krachtdadiger dan haar echtgenoot. Het einde van de Amerikaanse burgeroorlog en de Amerikaanse steun aan Juarez maakte van het keizerrijk een aflopende zaak van. Onder druk van de Verenigde Staten moest Frankrijk weg uit Mexico en Maximiliaan laten vallen. Terwijl Carlota om hulp ging bedelen in Europa, stortte ze in. Napoleon III oefende druk uit op Maximiliaan om af te treden, maar die aarzelde, waardoor hij gevangengenomen werd, voor de krijgsraad kwam en terechtgesteld werd. De executie was de climax van een jaren durend machtsspel, dat Edward Shawcross met verve in beeld brengt. De waanzinnig geworden Carlota overleefde haar man zestig jaar en stierf op het kasteel van Bouchout in Meise.
De auteur baseerde zich op tien jaar studie van archiefmateriaal. Hij citeert regelmatig uit de primaire bronnen en hij slaagt erin het hopeloze van de hele onderneming meeslepend te vertellen. Een kleurenkatern middenin en achteraan noten en een register vervolledigen dit boek over een tot de verbeelding sprekende episode uit de 19 de eeuw.

[Walter Smits - 15/11/2022]