Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Na het Achterhuis. Anne Frank en de andere onderduikers in de kampen Bas von Benda-Beckmann 04/02/2023
Het kwartet. Hoe vier vrouwen de filosofie opnieuw tot leven wekten Clare Mac Cumhaill en Rachael Wiseman 04/02/2023
Voorbij het zwart (vert. Harm Damsma en Niek Miedema) Hilary Mantel 04/02/2023
De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd Wim Jurg 04/02/2023
Bernhards oorlog. Het leven van een prins in ballingschap Dik van der Meulen 04/02/2023
Over de ziel en de verrijzenis (vert. Piet Hein Hupsch) Gregorius van Nyssa 31/01/2023
In dialoog met de natuur. Vroegchristelijke denkers over het scheppingsverhaal F. Ledegang 31/01/2023
Heersende verwachtingen. Romeins keizerschap in een veranderende samenleving (50 v.Chr. – 565 n.Chr.) Olivier Hekster 29/01/2023
Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven Judith Koelemeijer 29/01/2023
Jan Hammenecker. Een biografie Frans Holemans en Paul Servaes 29/01/2023
Marx, Wagner, Nietzsche. Het tijdperk van de revoluties Herfried Münkler 29/01/2023
Klassieke Meesters Yves Knockaert 29/01/2023
Hitlers winter. Het Ardennenoffensief door Duitse ogen Anthony Tucker-Jones 29/01/2023
Puntgaaf Kees Stip 29/01/2023
Het Dassenpad Jacques Vriens 29/01/2023
Dubbelportret Agneta Pleijel 29/01/2023
Troostgeluk Katelijne Van der Hallen 29/01/2023
De Vrede van Münster. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648 Arnout van Cruyningen 20/01/2023
De stad, de dood en de dichters. Hoe in Leiden rond 1600 alles bij elkaar kwam wat de wereld wist Willem Otterspeer 20/01/2023
De wereld. Een familiegeschiedenis Simon Sebag Montefiore 20/01/2023
12345678910...Laatste

De wereld. Een familiegeschiedenis

Simon Sebag Montefiore
De wereld. Een familiegeschiedenis
Spectrum, 2022, 1467 blz., EUR 69,99
ISBN: 9789000368587

Van de Britse historicus Simon Sebag Montefiore werden al eerder werken over Stalin en andere thema’s uit de Russische geschiedenis en over Jeruzalem vertaald. Nu verschijnt van hem het kloeke De wereld. Een familiegeschiedenis. Daarin biedt hij een wereldgeschiedenis aan, die alle tijdperken en continenten overspant en waarin families centraal staan.
Door de globalisering kregen historici de laatste decennia meer aandacht voor de interactie tussen beschavingen en continenten. Ze werkten veelal vanuit een thematische benadering. Sebag Montefiore koos voor families als invalshoek. Hij vertrekt van de verhalen van families in ieder continent en in elk tijdperk en die verhalen gebruikt hij om er de evolutie van de geschiedenis van de mensheid aan vast te koppelen. Daardoor heeft hij niet alleen evenwichtiger aandacht voor de verschillende werelddelen, maar ook voor vrouwen en kinderen. Het laat hem ook toe de grote gebeurtenissen te koppelen aan mensen en aan individueel menselijk drama. Families waren ook broeinesten van strijd en wreedheden, van afgrijselijke familietoestanden omwille van de opvolging, zoals de liquidaties van rivalen en de tragedies van uitgehuwelijkte tienerdochters. Het resultaat is een verhaal van passies en woede op een wijze die ontbreekt in de zuivere economische en politieke geschiedenis.
Sebag Montefiore structureert zijn epische geschiedenis met een corpus van 1400 bladzijden in drieëntwintig bedrijven, waarbij hij telkens de wereldbevolking op dat moment geeft. Hierbij ook een benaderende datering opnemen zou wel een hulpmiddel voor de lezer geweest zijn. De subhoofdstukken dragen de titels van de families of dynastieën die meestal de lakens uitdeelden. Het eerste bedrijf bestrijkt de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten. Het tweede tot en met vierde bedrijf behandelen de oudheid, waarbij er vanaf dit deel ook veel aandacht naar de buiten-Europese culturen en continenten gaat. Het vijfde tot en met negende bedrijf betreffen de middeleeuwen en het tiende tot en met veertiende bedrijf de vroegmoderne tijd. Het vijftiende tot en met twintigste bedrijf bestrijken de moderne tijd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog en het eenentwintigste tot en met drieëntwintigste bedrijf hebben de naoorlogse periode tot onderwerp. In zijn conclusie sluit de auteur af met een aantal filosofische beschouwingen en een vooruitblik.
Een wereldgeschiedenis van de hand van één auteur, zelfs met een plejade van hulp biedende professoren en medelezers, binnen een bestek van weliswaar 1400 bladzijden blijft een ambitieus opzet. Het caleidoscopisch verhaal, dat zich wel vlot laat lezen, krijgt daardoor iets gejaagds en een iets te zelfzeker karakter. Dat opeenvolgende hoofdstukken soms te weinig samenhangen, is wellicht niet helemaal te vermijden. Positief is wel dat de lezer een zicht krijgt op wat zich simultaan voltrok in de wereldgeschiedenis. Naarmate de interactie tussen de continenten toeneemt, wordt de parallelle geschiedenis interessanter.
Verhelderende voetnoten staan onderaan de bladzijde. Voor de literatuur verwijst Sebag Montefiore naar een 137 bladzijden (!) tellende bibliografie op zijn website www.simonsebagmontefiore.com. Een register sluit dit vlot leesbare epische werk af. Nauwkeurigere redactie had kunnen vermijden dat er onlogische bevolkingsaantallen staan bij het vierde en vijfde bedrijf en bij het dertiende en veertiende bedrijf.

[Walter Smits - 20/01/2023]