Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
In Birkenau. Een getuigenis Rosa de Winter-Levy 21/03/2023
Op weg naar een luisterende kerk. Synodale ervaringen in verleden en heden Jos Moons, Karim Schelkens, en Sjoerd Mulder (red.) 21/03/2023
Schwalbe. Het verzwegen verhaal van het Belgisch voetbal tijdens Wereldoorlog II Kurt Deswert 21/03/2023
Kind van Maria en Mao. Het verhaal van een generatie Jos Palm 21/03/2023
Bedekt. Een antropologische geschiedenis van de cache-sexe Philip E.V. Van Kerrebroeck 21/03/2023
Alles onder controle. Leven in de kieren van de Chinese dictatuur Eva Rammeloo 21/03/2023
Opstand in de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog 1568 – 1648 Arnout van Cruyningen 21/03/2023
Over de betekenis van muziek (vert. Thomas Crombez) Susanne Langer 21/03/2023
Leven en werk van Jan Veth. Bezorgd, geïllustreerd en toegelicht door Anton van der Lem Johan Huizinga 21/03/2023
Het verhaal van Vlaanderen. De geschiedenis van de prehistorie tot nu Harry De Paepe 21/03/2023
Het paard van mijn vader Jozef Deleu 14/03/2023
Carlota. De vrouw die rozen at Kristien Dieltiens 14/03/2023
Troje is nooit veroverd! Trojaanse redevoering - Or. 11 (vert. Floris Overduin) Dio Chrysostomus 13/03/2023
Vrijheid en duisternis. Hoe “Dialectiek van de verlichting” het boek van de eeuw werd Martin Mittelmeier 13/03/2023
Het Delft van Vermeer Esther Scholten en Hester Schölvinck (red.) 13/03/2023
De vuurtoren van Stalingrad Iain MacGregor 13/03/2023
Tijdgeest. Een perspectief op mens en tijd Rik Torfs 13/03/2023
Iconen Erik Vlaminck 13/03/2023
Geheugen, geschiedenis, beschaving Mira Feticu 13/03/2023
Koude oorlogsbuit. Totalitarisme. Over Stalin, archieven en Hannah Arendt. Een politiek essay Charles Ducal 13/03/2023
12345678910...Laatste

Vrijheid en duisternis. Hoe “Dialectiek van de verlichting” het boek van de eeuw werd

Martin Mittelmeier
Vrijheid en duisternis. Hoe “Dialectiek van de verlichting” het boek van de eeuw werd
Ten Have, 2022, 286 blz., EUR 22,99
ISBN: 9789025910716

De "Dialectiek van de Verlichting" is een klassieker, een cultboek ook, van de hand  van Max Horkheimer en Theodor W. Adorno, allebei spilfiguren van de marxistisch geïnspireerde Frankfurter Schule. Het boek werd geschreven in Amerikaanse ballingschap tussen 1941 en 1944. Horkheimer en Adorno poogden de Frankfurter Schule en  het wetenschappelijk werk over Marx verder te zetten. Wel moest het etiket “marxistisch” in de Verenigde Staten ten allen prijze vermeden worden. Dat gegeven loopt als een rode draad doorheen Mittelmeiers boek. Horkheimer had Adorno’s spitsvondige taalvaardigheid nodig om in een analyse van het heden de historische verbanden tussen de overheersing van de natuur, het kapitalisme, de bourgeoisie en het fascisme uiteen te zetten. Mittelmeier geeft het boek als ondertitel ‘Hoe “Dialectiek van de verlichting” het boek van de eeuw werd’. Dat is nogal wat… Want in dezelfde eeuw publiceerde Husserl zijn “Logische Untersuchungen”(1900) en verschenen van Ludwig Wittgenstein het “Tractatus Logico-Philosophicus” (1922) en zijn “Philosophische Untersuchungen” (1953). “Sein und Zeit” (1927) van Martin Heidegger heb ik dan nog niet genoemd, evenmin als het werk van filosofen als Sartre, Popper of Foucault. Om de ambitie van de ondertitel waar te maken focust Martin Mittelmeier op de genese  van de tekst, die hij probeert in kaart te brengen. Aan de basis lagen deels gedicteerde gesprekken of individuele tekstpassages, die de andere auteur herwerkte en becommentarieerde. Mittelmeier slaagt er goed in om de voornaamste ideeën van deze moeilijke materie bevattelijk uit te leggen. Grote delen van " Vrijheid en duisternis " behandelen de verhuizing van het Institute for Social Research, waarvan Horkheimer directeur was, van New York naar Los Angeles. Beroemde figuren als Berthold Brecht, Hanns Eisler en Thomas Mann die deel uitmaakten de illustere ballingsgemeenschap aan de westkust in Pacific Palisades passeren de revue, met hun  vriendschappen en affaires, maar ook met hun onderlinge vijandigheid. Adorno's ijdelheid was dikwijls bron van ergernis. De auteur verliest zich daarbij wel eens in de anekdotiek. Maar als geheel blijft “Vrijheid en duisternis” een boeiende introductie tot een belangrijk filosofisch boek.

[Geert Swaenepoel - 13/03/2023]