Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De garage John Banville 22/04/2024
Constant Permeke J. Declercq en I. Gheeraert (red.) 22/04/2024
Alle rafelranden van Europa. De geschiedenis van Europa en zijn buren Ivo van de Wijdeven 22/04/2024
De woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever. Een biografie Sandra Langereis 22/04/2024
De zus. Het verhaal van het meesterbrein achter Kim Jong-un Sung-Yoon Lee 22/04/2024
Styx Bavo Dhooge 22/04/2024
Tragedies. Vertaald en toegelicht door Patrick Lateur Aischylos 15/04/2024
De mooiste geschiedenis van België. Het verleden van een land door de ogen van de grootste schilders Jos Vandervelden 15/04/2024
De ontdekking van Holland Jan Brokken 15/04/2024
Verdwenen stad. Hoe de Joodse bevolking met de tram uit Amsterdam werd gehaald Willy Lindwer en Guus Luijters 15/04/2024
Door Duitse puinen Bert Cornelis 15/04/2024
Inspired by Dudok. De 50 beste werken in zijn stijl ter wereld Joke Reichardt en Peter Veenendaal 15/04/2024
Erfgoed op de vlucht. Duitse bezetters, Vlaamse meesterwerken, een Waals kasteel Bert Govaerts 15/04/2024
Man van vele oorlogen Jonas Boets 15/04/2024
Het sneeuwklokjesbos Annejet van der Zijl 15/04/2024
De uitbreiding. Roman (vert. Wil Boesten) Robert Menasse 15/04/2024
De prijs van de twijfel Jo Claes 15/04/2024
De meisjes van de katoenfabriek (vert. Edith Sybesma en Neeltje Wiersma) Susanna Alakoski 15/04/2024
Romeinse kruisiging Ruben van Wingerden 15/04/2024
KZ-syndroom. Een litteken dat nooit verdwijnt Henri Heimans en Dirk Verhofstadt 15/04/2024
12345678910...Laatste

Troje is nooit veroverd! Trojaanse redevoering - Or. 11 (vert. Floris Overduin)

Dio Chrysostomus
Troje is nooit veroverd! Trojaanse redevoering - Or. 11 (vert. Floris Overduin)
Damon, 2023, 145 blz., EUR 18,90
ISBN: 9789463403443

De positie van Homeros binnen de antieke cultuur had eeuwenlang Olympische allures. Dichters van het epische genre bleven zich aan hem spiegelen, filosofen als Xenofanes en Plato bekritiseerden hem wegens zijn godsbeeld of de discutabele positie van de poëzie binnen de paideia en de polis, anderen verdedigden de dichter dan weer met een allegorische lezing van zijn werk. Een heel bijzondere vorm van Homeroskritiek werd beoefend door literatoren die de oudste dichter corrigeerden bij wijze van literair spel, dat eigenlijk een uiting was van hun bewondering voor Homeros. Dat fenomeen situeert zich in de eerste eeuw n.C. wanneer in een Romeinse context Griekse schrijvers hun Griekse identiteit willen accentueren door Homeros als referentiepunt te nemen. Onder hen bekleedt Dio Chrysostomos (niet te verwarren met de kerkvader uit de vierde eeuw) een opvallende plaats. Dio was filosoof met vooral cynische en in mindere mate stoïcijnse trekken, maar hij maakte vooral carrière als redenaar binnen de bloeiende voordrachtcultuur van zijn dagen. Hij trad tijdens zijn vele reizen op in alle hoeken van het Imperium en bij die performances behandelde hij themata uit alle domeinen van de antieke cultuur. In zijn ‘Trojaanse redevoering’ bekritiseert hij Homeros op een spitse en onderhoudende wijze door te wijzen op Homeros’ foutieve voorstellingen. Want Helena was helemaal niet geschaakt, de expeditie van de Grieken was iets onbeduidends, het houten paard was een tribuut dat de Grieken moesten betalen, en de Trojanen waren eigenlijk de winnaars die met o.m. Aeneas hun rijk tot in Italië konden uitbreiden. Ofwel wijst Dio op wat Homeros zoal verzwijgt: ‘[Maar kijk nu eens hoe belachelijk het is…] dat de dichter, hoewel hij zich had voorgenomen om de Trojaanse Oorlog te vertellen, de mooiste en grootste gebeurtenissen maar laat zitten en zelfs niet de inname van de stad beschrijft.’ (par. 127) Het literaire spel dat Dio speelt is uiteraard het best te smaken door wie Homeros effectief heeft gelezen, maar de vertaler opent met instructieve en relevante annotaties de deur naar Dio’s fantasierijke kronkels. De vertaling zelf is trouwens van die aard dat zij ook lezers die niet met Homeros vertrouwd zijn, al snel boeit door de retorische tournures van Dio in een adequate stijl en vol gevoel weer te geven. Een tekst als deze viel ooit, met vele andere, tussen de plooien van de (Griekse) literatuur en bleef er bestoft liggen. Overduin redt als wetenschapper en vertaler een radde tong als Dio van de vergetelheid. Tot leesplezier van wie Homeros eens vanuit een vermakelijk standpunt wil benaderen.

[Patrick Lateur - 13/03/2023]