Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Stemmen uit de stilte. Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn I Vertaalwerkgroep Sint-Adelbertabdij Egmond 29/05/2023
Het ongerijmde leven van Martien Beversluis Lo van Driel 29/05/2023
De aarde volgens W.F. Hermans. De schrijver als geoloog Salomon Kroonenberg 29/05/2023
Het belang van de boerenzwaluw. Over de toekomst van de literaire uitgeverij Mireille Berman (red.) 29/05/2023
Natuur Marieke Lucas Rijneveld (samenst.) 29/05/2023
Israël. De zoektocht naar het beloofde land Coen Verbraak 29/05/2023
Balts Luuk Gruwez 29/05/2023
Leen Sanders. De bokser die levens redde in Auschwitz Erik Brouwer 29/05/2023
Houvast. Identiteit van een christen Jürgen Metepenningen 29/05/2023
Ngando en andere verhalen Paul Lomami Tshibamba 29/05/2023
Vindolanda Adrian Goldsworthy 29/05/2023
De Arabische veroveringen. De verspreiding van de islam en de eerste kalifaten Justin Marozzi 29/05/2023
Het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal Thomas Hertog 29/05/2023
Vergeet je naam. Verhalen van Joodse onderduikkinderen Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis 29/05/2023
De Pool (vert. Peter Bergsma) J.M. Coetzee 29/05/2023
Staan in de wereld van nu. Uitdagingen in een postchristelijke samenleving (vert. Frank Mulder) Jacques Ellul 29/05/2023
Vernietigen. (vert. Martin de Haan) Michel Houellebecq 15/05/2023
Poetins filosoof. Alexander Doegin Victor Kal 15/05/2023
Canon van 700 jaar Joods Nederland Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet 15/05/2023
Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren Frederik Schreuder 15/05/2023
12345678910...Laatste

Canon van 700 jaar Joods Nederland

Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet
Canon van 700 jaar Joods Nederland
Walburg Pers, 2023, 224 blz., EUR 24,99
ISBN: 9789462499966

Bijna twee decennia geleden werd er een historische ‘Canon van Nederland’ gepubliceerd. Sindsdien volgden er nog tal van regionale, lokale en thematische canons. Nu verschijnt er een Canon van 700 jaar Joods Nederland van de hand van Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet. De eerste auteur is onafhankelijk onderzoeker van de sociale en culturele geschiedenis van de Portugese Joden in de Sefardische diaspora, de tweede hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Veel mensen weten wel iets over de geschiedenis van de Joden in Nederland, maar veelal zijn dat maar fragmenten: de Portugese Joden in Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsjaren. Maar wat is het grotere verhaal? Hoe verging het de Joden in Nederland vanaf het moment dat ze zich daar blijvend wisten te vestigen?
In een door Uitgeverij Walburg Pers verzorgd uitgegeven publicatie willen de auteurs uitleggen wat volgens hen iedereen zou moeten weten over de geschiedenis van de Joden in Nederland. Daarvoor kozen ze voor de canonvorm. Ze geven dan ook via niet minder dan honderd vensters honderd gedateerde items die volgens hen samen een beeld van de Joodse aanwezigheid in wat nu Nederland is, geven. Elk venster heeft betrekking op een sleutelgebeurtenis, een plaats, een zogenaamde lieu de mémoire, een persoon of een voorwerp. Aan de hand daarvan wordt telkens een episode van de geschiedenis van de Joden in Nederland behandeld.
Het allereerste venster met als datum 1295 betreft een vermelding van de nog steeds bestaande Jodenstraat in Maastricht. Die was een restant van een kleine Joodse wijk met een synagoge en een Joodse school en bewijst dat Joden zich tijdens de middeleeuwen ophielden in de Lage Landen. Dan maakt de canonselectie een sprong naar de 17de eeuw. Over de drie tussenliggende eeuwen leest de lezer amper iets en blijft hij wat op zijn honger.
De volgende vensters zijn per eeuw gegroepeerd onder een verbindende noemer. De 17de eeuw wordt gekarakteriseerd als de eeuw van de ‘Nieuwe Joden’ en bevat 25 canonitems. De 18de eeuw (24 canonvensters) wordt bestempeld als een eeuw van verdere expansie en stabiliteit en de 19de eeuw (21 canonitems) als een eeuw van integratie. De 20ste eeuw (27 canonitems) kreeg als noemer een eeuw van extremen. Twee items, met name over het debat over ritueel slachten en over het Joods Cultureel Kwartier, betreffen de 21ste eeuw. Elke eeuw wordt beknopt ingeleid en samen geven die inleidingen een doorlopend verhaal.
De auteurs besteden evenwichtig aandacht aan politiek, economie, cultuur en religie. De selectie haalt zowel bekende als onbekende aspecten van het Joods verleden van Nederland naar voren, maar is daardoor nogal heterogeen van inhoud. Via de inleidingen op de eeuwen krijgt de lezer wel enige krachtlijnen aangereikt. Elke inleiding op een eeuw en elk venster is geïllustreerd met een relevante afbeelding.
Een verklarende lijst van termen en een thematisch geordende bibliografie vervolledigen deze zoals steeds door Uitgeverij Walburg Pers fraai uitgegeven publicatie, die de lezer introduceert in meer dan zeven eeuwen Joodse aanwezigheid in Nederland.

[Walter Smits - 15/05/2023]