Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
La Grande Bleue. Schilders van de Méditerranée Fred Leeman en Arne van Lienden 04/12/2023
Suster Bertken Frans Willem Verbaas 04/12/2023
Geschiedenis van Twente (1528-1870). Van oorlogsgebied tot industrieel centrum Cor Trompetter 04/12/2023
De man met de witte tulband. Roestam de Mammeluk, de oosterse bediende van Napoleon Jos Gabriëls 04/12/2023
De ontdekking van Insulinde. Op reis in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw Rick Honings 04/12/2023
De vrouwen van Rembrandt. Saskia, Geertje, Hendrickje Jeroen Giltaij 04/12/2023
Wet en Rechtvaardigheid. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Maarten Klink. Nawoord door Ernst Hirsch Ballin Cicero 04/12/2023
Dieric Bouts. Beeldenmaker Peter Carpreau (red.) 04/12/2023
De achterblijvers. Het hof na de vlucht van Wilhelmina, 1940-1945 Flip Maarschalkerweerd 04/12/2023
De verliezers. Straf en heropvoeding in kamp Vught, 1944-1949 Marijke Verduijn 04/12/2023
The Academia Belgica in Rome. Building for the Arts & Sciences in the Eternal City Charles Bossu and Sabine van Sprang (ed.) 28/11/2023
Hilma Af Klint en haar salon op vrijdagavond (vert. Janine van der Kooij) Sofia Lundberg, Alyson Richman & M.J. Rose 28/11/2023
Mag de sirene aan? Aart Hoekman 28/11/2023
De portretschilder. Frans Hals en zijn wereld Steven Nadler 28/11/2023
Op reis in de Middeleeuwen. De wereld door de ogen van pelgrims, handelaren en spionnen Anthony Bale 28/11/2023
Verlicht en vilein. Een biografie van achttiende-eeuws Nederland Marleen de Vries 28/11/2023
De Hartenkoningin. Het leven van Elizabeth Stuart (vert. Ron Ruiter en Robert Vernooy) Nadine Akkerman 28/11/2023
De aanval op het Westen. Hoe we onze waarden wapenen tegen de waanzin Douglas Murray 28/11/2023
De oudheid in kleur. Hoe antieke standbeelden er echt uitzagen Vinzenz Brinkmann, Ulrike Koch-Brinkmann & Sam Cleymans 28/11/2023
Cynthia. Een Romeinse romance. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul Claes Propertius 28/11/2023
12345678910...Laatste

Canon van 700 jaar Joods Nederland

Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet
Canon van 700 jaar Joods Nederland
Walburg Pers, 2023, 224 blz., EUR 24,99
ISBN: 9789462499966

Bijna twee decennia geleden werd er een historische ‘Canon van Nederland’ gepubliceerd. Sindsdien volgden er nog tal van regionale, lokale en thematische canons. Nu verschijnt er een Canon van 700 jaar Joods Nederland van de hand van Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet. De eerste auteur is onafhankelijk onderzoeker van de sociale en culturele geschiedenis van de Portugese Joden in de Sefardische diaspora, de tweede hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Veel mensen weten wel iets over de geschiedenis van de Joden in Nederland, maar veelal zijn dat maar fragmenten: de Portugese Joden in Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsjaren. Maar wat is het grotere verhaal? Hoe verging het de Joden in Nederland vanaf het moment dat ze zich daar blijvend wisten te vestigen?
In een door Uitgeverij Walburg Pers verzorgd uitgegeven publicatie willen de auteurs uitleggen wat volgens hen iedereen zou moeten weten over de geschiedenis van de Joden in Nederland. Daarvoor kozen ze voor de canonvorm. Ze geven dan ook via niet minder dan honderd vensters honderd gedateerde items die volgens hen samen een beeld van de Joodse aanwezigheid in wat nu Nederland is, geven. Elk venster heeft betrekking op een sleutelgebeurtenis, een plaats, een zogenaamde lieu de mémoire, een persoon of een voorwerp. Aan de hand daarvan wordt telkens een episode van de geschiedenis van de Joden in Nederland behandeld.
Het allereerste venster met als datum 1295 betreft een vermelding van de nog steeds bestaande Jodenstraat in Maastricht. Die was een restant van een kleine Joodse wijk met een synagoge en een Joodse school en bewijst dat Joden zich tijdens de middeleeuwen ophielden in de Lage Landen. Dan maakt de canonselectie een sprong naar de 17de eeuw. Over de drie tussenliggende eeuwen leest de lezer amper iets en blijft hij wat op zijn honger.
De volgende vensters zijn per eeuw gegroepeerd onder een verbindende noemer. De 17de eeuw wordt gekarakteriseerd als de eeuw van de ‘Nieuwe Joden’ en bevat 25 canonitems. De 18de eeuw (24 canonvensters) wordt bestempeld als een eeuw van verdere expansie en stabiliteit en de 19de eeuw (21 canonitems) als een eeuw van integratie. De 20ste eeuw (27 canonitems) kreeg als noemer een eeuw van extremen. Twee items, met name over het debat over ritueel slachten en over het Joods Cultureel Kwartier, betreffen de 21ste eeuw. Elke eeuw wordt beknopt ingeleid en samen geven die inleidingen een doorlopend verhaal.
De auteurs besteden evenwichtig aandacht aan politiek, economie, cultuur en religie. De selectie haalt zowel bekende als onbekende aspecten van het Joods verleden van Nederland naar voren, maar is daardoor nogal heterogeen van inhoud. Via de inleidingen op de eeuwen krijgt de lezer wel enige krachtlijnen aangereikt. Elke inleiding op een eeuw en elk venster is geïllustreerd met een relevante afbeelding.
Een verklarende lijst van termen en een thematisch geordende bibliografie vervolledigen deze zoals steeds door Uitgeverij Walburg Pers fraai uitgegeven publicatie, die de lezer introduceert in meer dan zeven eeuwen Joodse aanwezigheid in Nederland.

[Walter Smits - 15/05/2023]