Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De symfonieën van Gustav Mahler Jan Auke Walburg 10/07/2024
Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000 Jim van der Meer Mohr 10/07/2024
Monsieur Hawarden Filip De Pillecyn 07/07/2024
Een week Jeroen Theunissen 07/07/2024
De macht van godinnen. Moed, verlangen, jaloezie en passie in Griekse mythen (vert. Henny Corver en Frits van der Waa) Nathalie Haynes 07/07/2024
Het uurwerk (vert. Adriaan Faber) Arnaldur Indriðason 07/07/2024
Verloren wereld in de Amstelbocht. Leven op Vlooienburg, 1600-1815 Maarten Hell 07/07/2024
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving Simone van der Vlugt 07/07/2024
De verdwijning van Peter Treckpoel Rick de Leeuw 07/07/2024
Het IJzeren Veulen Enny de Bruijn 21/06/2024
Het monsterschip. Maarten Tromp en de armada van 1639 Luc Panhuysen 21/06/2024
In augustus zien we elkaar. Roman (vert. Mariolein Sabarte Belacortu) Gabriel Garcia Marquez 21/06/2024
Stilte na de oorlog Nynke Kuipers 21/06/2024
Lied van de profeet (vert. Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann) Paul Lynch 21/06/2024
Het communistisch manifest in de 21ste eeuw Karl Marx en Friedrich Engels 21/06/2024
Bijna 90 Hopla’s Judith Herzberg 21/06/2024
Geesten van Boedapest Chris Ceustermans 21/06/2024
Hoe herken ik een fascist? Umberto Eco 21/06/2024
Van licht naar duisternis. Drie vrouwen in Wenen (1900-1938) Kris Lauwerys 21/06/2024
Betoverende stilte. Caspar David Friedrichs reizen door de tijd (vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst) Florian Illies 21/06/2024
12345678910...Laatste

Een week

Jeroen Theunissen
Een week
De Bezige Bij, 2024, 239 blz., EUR 21,99
ISBN: 9789403106526

De heel beknopt gehouden openingsscène van de roman ‘Een week’ beschrijft hoe de 62-jarige Liz, omringd door haar geliefde Sue, haar zoon Dorian en diens vrouw, de schrijver Filip, haar jeugdvriendin Anke, haar moeder Marthe en de hond Barry van dokter Vereecken, ‘droogstoppel met een drupneus’, de prik krijgt toegediend die haar vraag om euthanasie moet waarmaken. Liz neemt het heft in handen, ‘ik zak al weg, maar leef nog.‘ Met de zin ‘ik sta op’ vangt dan een terugblik aan, die aanvangt de dag van haar ‘overlijden’, vrijdag 25 augustus, en vanuit de retrograde waaruit Jeroen Theunissen zijn roman heeft opgebouwd, terugkeert tot zaterdag 19 augustus, een week dus om precies ten zijn. Een mooie en gedurfde optie alleszins van de kant van de auteur om het leven van zijn hoofdfiguur in kaart te brengen, net als de stilistische uitwerking ervan: Theunissen laat de stroom aan gesprekken en gedachtegangen die Liz en de anderen bezighouden, op een overrompelende manier  op de lezer afkomen, met de steeds weer terugkerende wending ‘zegt ze’, ‘zegt hij’, zonder dat daarbij aanhalingstekens worden gebruikt. Het geeft de tekst een kracht mee dat van binnenuit lijkt te komen en de lezer hoe dan ook uitnodigt mee te denken en mee te voelen met de personages. Vooral aan de relatie met Suz wordt veel aandacht besteed: hoe het huwelijk van Liz met Bobbie, haar prof nota bene aan de universiteit, eigenlijk al van in het begin fout is gelopen, hoe Liz daarna Suz heeft ontmoet (‘met jou, zeg ik, had ik even het gevoel dat ik wel echt leefde, intens leefde, heel even’, en hoe ook hier hun relatie sterk onder druk kwam te staan. In wezen gaat het boek ‘Een week’ over relaties, telkens weer over relaties: de vriendschap van Liz met jeugdvriendin Anke, toen alles nog mogelijk leek, de stroeve relatie met haar vader, die pas als Liz wat ouder is de waarheid vertelt over Marthe, haar biologische moeder, de manier waarop Liz omgaat met haar zoon Dorian en diens vriendin  ‘Dingske’ (pas met de dood voor ogen zal Liz de naam van het meisje ook effectief uitspreken). In de marge van deze verbintenissen heeft Theunissen het dan nog over de buurman Kris die dagelijks een pak bloemen uit eigen tuin komt afleveren, en over Filip, een schrijver die worstelt met een writer’s block (‘Ik zit vast in het boek. Het is zo’n zin loze bezigheid. En ik zie het niet meer. We leven hier verdomme in de tijd van de totale waanzin, en hoe kun je dan doen alsof er niets aan de hand is en snel een romannetje schrijven? (…) Weet je wel dat die lui alles kapot gaan maken, alles, alles. Groenlandse ijskappen. Amazonewoud. Kuststroken. Al wat mooi en ongerept was. En ze gaan er geld mee verdienen, massa’s geld, tonnen geld. En de ellende die het zal geven, het is onbegrijpelijk obsceen. En ik ben mijn verbeelding kwijt.’ (p. 160-161) Of hoe het engagement van Jeroen Theunissen ook hier, in een roman over liefde en vriendschap, komt meespelen. ‘Een week’ overtuigt in zijn veelzijdigheid inzake thematiek en in de aanpak die het geheel zoveel meer allure geeft dan een rechttoe rechtaan verteld verhaal. 

[Jooris van Hulle - 07/07/2024]