Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De symfonieën van Gustav Mahler Jan Auke Walburg 10/07/2024
Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000 Jim van der Meer Mohr 10/07/2024
Monsieur Hawarden Filip De Pillecyn 07/07/2024
Een week Jeroen Theunissen 07/07/2024
De macht van godinnen. Moed, verlangen, jaloezie en passie in Griekse mythen (vert. Henny Corver en Frits van der Waa) Nathalie Haynes 07/07/2024
Het uurwerk (vert. Adriaan Faber) Arnaldur Indriðason 07/07/2024
Verloren wereld in de Amstelbocht. Leven op Vlooienburg, 1600-1815 Maarten Hell 07/07/2024
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving Simone van der Vlugt 07/07/2024
De verdwijning van Peter Treckpoel Rick de Leeuw 07/07/2024
Het IJzeren Veulen Enny de Bruijn 21/06/2024
Het monsterschip. Maarten Tromp en de armada van 1639 Luc Panhuysen 21/06/2024
In augustus zien we elkaar. Roman (vert. Mariolein Sabarte Belacortu) Gabriel Garcia Marquez 21/06/2024
Stilte na de oorlog Nynke Kuipers 21/06/2024
Lied van de profeet (vert. Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann) Paul Lynch 21/06/2024
Het communistisch manifest in de 21ste eeuw Karl Marx en Friedrich Engels 21/06/2024
Bijna 90 Hopla’s Judith Herzberg 21/06/2024
Geesten van Boedapest Chris Ceustermans 21/06/2024
Hoe herken ik een fascist? Umberto Eco 21/06/2024
Van licht naar duisternis. Drie vrouwen in Wenen (1900-1938) Kris Lauwerys 21/06/2024
Betoverende stilte. Caspar David Friedrichs reizen door de tijd (vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst) Florian Illies 21/06/2024
12345678910...Laatste

Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000

Jim van der Meer Mohr
Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000
WBooks, 2024, 143 blz., EUR 34,95
ISBN: 9789462585928

Niemand zal ons tegenspreken als we stellen dat zowat van iedere stad of dorp een geschilderd zicht werd gemaakt. Kunsthistoricus Jim van der Meer Mohr bracht in een recente uitgave een overzicht van dit beeldmateriaal voor wat Nederland betreft samen in een fraai uitgegeven publicatie. Hij behandelt de periode 1550-2000. Al vroeger schilderden bijvoorbeeld Vlaamse Primitieven stadsgezichten, maar enkel als achtergrond en vaak met een mengeling van gebouwen uit diverse steden. Het gaat dan meestal om Bijbelse taferelen die in een bekende setting werden geplaatst. De vroege stadsgezichten die als een zelfstandig schilderij waren bedoeld, duiken pas in het tweede kwart van de zestiende eeuw op. Zijn overzicht start ongeveer daar en eigenlijk loopt dit genre tot op vandaag door. Dit betekent meteen dat we ook in dit boek een overzicht van stijlen uit die lange periode krijgen. Het verhaal daarvan bezorgt de auteur ons in de inleiding van deze uitgave, die zo’n twintig bladzijden telt. Het tweede en uitgebreider deel bezorgt ons een overzicht van de stads- en dorpsgezichten grotendeels ingedeeld per provincie en met enkele steden die uitspringen omwille van de overvloed (zoals Amsterdam). Per streek krijgen we een chronologisch overzicht. Gelukkig en terecht werd achteraan een index toegevoegd van alle vermelde steden en dorpen die in dit boek voorkomen. Een kunstenaarsindex ontbreekt evenmin, wat zeker nuttig is. Zo’n uitgave met harde kaft kan niet zonder een waaier aan kleurenillustraties. En werkelijk alleen al wat bladeren bezorgt ons een uitstekend beeld van het onderwerp. Zoals altijd zorgde de uitgever voor een uitzonderlijk aantal illustraties, die perfect zijn afgedrukt en op de correcte plaats in de publicatie werden geschikt. Het zet de zoeker, de kijker gemakkelijk aan de teksten te lezen. En we voegen er zeker aan toe dat de vormgeving keurig werd verzorgd. Dit verwachten we van W Books, maar we krijgen dit ook. Hopelijk wordt straks in Vlaanderen een boek met een gelijkaardig onderwerp op de markt gebracht.

[Jean Luc Meulemeester - 10/07/2024]