Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De symfonieën van Gustav Mahler Jan Auke Walburg 10/07/2024
Het Nederlandse stads- en dorpsgezicht. 1550-2000 Jim van der Meer Mohr 10/07/2024
Monsieur Hawarden Filip De Pillecyn 07/07/2024
Een week Jeroen Theunissen 07/07/2024
De macht van godinnen. Moed, verlangen, jaloezie en passie in Griekse mythen (vert. Henny Corver en Frits van der Waa) Nathalie Haynes 07/07/2024
Het uurwerk (vert. Adriaan Faber) Arnaldur Indriðason 07/07/2024
Verloren wereld in de Amstelbocht. Leven op Vlooienburg, 1600-1815 Maarten Hell 07/07/2024
De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving Simone van der Vlugt 07/07/2024
De verdwijning van Peter Treckpoel Rick de Leeuw 07/07/2024
Het IJzeren Veulen Enny de Bruijn 21/06/2024
Het monsterschip. Maarten Tromp en de armada van 1639 Luc Panhuysen 21/06/2024
In augustus zien we elkaar. Roman (vert. Mariolein Sabarte Belacortu) Gabriel Garcia Marquez 21/06/2024
Stilte na de oorlog Nynke Kuipers 21/06/2024
Lied van de profeet (vert. Tjadine Stheeman en Lidwien Biekmann) Paul Lynch 21/06/2024
Het communistisch manifest in de 21ste eeuw Karl Marx en Friedrich Engels 21/06/2024
Bijna 90 Hopla’s Judith Herzberg 21/06/2024
Geesten van Boedapest Chris Ceustermans 21/06/2024
Hoe herken ik een fascist? Umberto Eco 21/06/2024
Van licht naar duisternis. Drie vrouwen in Wenen (1900-1938) Kris Lauwerys 21/06/2024
Betoverende stilte. Caspar David Friedrichs reizen door de tijd (vert. Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst) Florian Illies 21/06/2024
12345678910...Laatste

De symfonieën van Gustav Mahler

Jan Auke Walburg
De symfonieën van Gustav Mahler
Noordboek, 2024, 222 blz., EUR 22,90
ISBN: 9789464712117

“Mahler is zijn muziek.” (p. 15) schrijft em. hoogleraar psychologie Jan Auke Walburg. En “de strijd tussen het leven en de dood, of tussen de mens en zijn lot” is een “thematiek die Mahler vaker behandelde” (p.112). Het zijn zeer terechte beweringen die niemand zal tegenspreken. Mahlers ervaringen, zijn turbulente gevoelsleven, zijn passie voor Alma, de dood van een dochtertje, zijn grote liefde voor de natuur, uiteenlopende sonore impressies … alles wat Mahler beleeft, wordt muziek.
De auteur schetst vooreerst een beeld van Wenen ten tijde van Mahler en hangt daarna een kort portret op van de componist zoals hij uit zijn werk naar voor komt. Dan volgt een kort overzicht van wat biografisch aan de symfonieën voorafging waarna de tien symfonieën – dus ook de onvoltooide Tiende – én Das Lied von der Erde een voor een besproken worden. Die bespreking gebeurt heel systematisch: telkens heeft hij het achtereenvolgens over het ontstaan van het werk in biografische context, geeft hij een beknopte analyse van de muziek, gaat het over de betekenis en verschillende mogelijke interpretaties van de symfonie, en behandelt hij kort de ontvangst van het werk door pers en publiek. In een derde deel bespreekt hij tenslotte ‘De waardering van Mahler na zijn dood’ en ‘De plaats van Mahler in de symfonische traditie’. Zijn uiteenzetting lardeert hij met talloze citaten uit brieven en aantekeningen van Mahler zelf en van tijdgenoten.
Af en toe is voor de niet ingewijde de uitleg over vorm en structuur nogal cryptisch en verwarrend, wordt de gebruikte terminologie onvoldoende geduid. Wat te denken bijvoorbeeld van een zin als “De structuur van de finale” – het gaat hier over het vijfde deel van de Zevende – “lijkt op een coda maar voldoet daar niet aan omdat de typische ontwikkelingen ontbreken.” (p. 127)? In welke zin die finale op een coda lijkt en wat die ‘typische ontwikkelingen’ van een coda dan wel zijn, wordt evenwel nergens nader verklaard.
De berg literatuur over Gustav Mahler heeft in de voorbije decennia gigantische proporties aangenomen. Aan al die literatuur die uiteraard grotendeels Engels- en Duitstalig is, voegt dit boek niets nieuws toe, maar in ons taalgebied is het een welgekomen aanwinst die een relatief korte, samenvattende en tegelijk toch diepgravende blik biedt in elf van de meest complexe symfonische werken ooit geschreven.

[Jaak Van Holen - 10/07/2024]