Kunsttijdschrift Vlaanderen


Stopzetting

2017 was de laatste reguliere jaargang van Kunsttijdschrift Vlaanderen. Het wegvallen van structurele werkingssubsidies vanuit de Vlaamse overheid maakte het onmogelijk nog verder themanummers uit te geven. Op deze website vindt u wel nog informatie over de verschenen publicaties en kunt u nog cd- en boekrecensies blijven lezen.


Partners van Kunsttijdschrift Vlaanderen